Försöker förklara de höga dödstalen
Nyheter | Omsorg | Pandemin
Anders Knape, SKRs ordförande.

Försöker förklara de höga dödstalen

En lika stor andel äldre har drabbats i Sverige som i övriga Norden. Det lyfter Sveriges Kommuner och Regioner fram i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-26

I torsdags (25/6) presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner – sin nya rapport, ”Fakta om äldreomsorgen – i ljuset av coronapandemin”

SKR vill att rapporten ska vara en grund för de granskningar, bland annat regeringens coronakommission – som väntar av hur pandemin slog mot de sköraste äldre i äldreomsorgen.

”Polemisk debatt”

– Under coronapandemin har debatten om äldreomsorgen blivit extra polemisk och onyanserad, anser Anders Knape (M), ordförande i SKR.

– Det gagnar varken de äldre som får hemtjänst eller bor i ett särskilt boende eller de medarbetare och chefer som gör enorma insatser varje dag.

Kraftig ökning

När det gäller coronapandemin lyfter rapporten fram de höga dödstalen under våren.

  • I jämförelsen av dödstal mellan 2019 och 2020 finns en kraftig ökning framför allt i den äldsta åldersgruppen under april och maj.
  • Det är de äldre, och i synnerhet de över 80 år, som hittills har drabbats hårdast.

Fler i Sverige

Men rapporten betonar att andelen drabbade äldre i Sverige, i relation till befolkningen i övrigt, inte är större än i andra länder i Norden.

– Den avgörande skillnaden är det totala antalet smittade och avlidna i Sverige, framhåller SKR.

Rapporten

I rapporten presenteras fakta och nyckeltal bland annat kring antalet som bor i särskilda boenden, hur trygga och nöjda ”brukarna” är, personalstatistik kring antal tillsvidare och tidsbegränsat anställda, sjukfrånvaron i kommuner, hälso- och sjukvårdsrelaterad kunskap och hur kostnaderna för äldreomsorgen har utvecklats över tid.

Dölj faktaruta

SKR konstaterar i rapporten att ”begränsningar i socialtjänstlagen” medför att äldreomsorgen inte får prioritera de mest akuta behoven: ”Städning hos en pigg äldre har samma prioritet som omvårdnad hos en som är mycket sjuk”.

Äldreomsorgen får inte heller flytta äldre till särskilda avdelningar utan deras medgivande – något som gör det svårt när boendena behöver skilja smittade från friska, enligt SKR.

”Missar att problematisera”

– Effekterna av Coronapandemin på äldreomsorgen beskrivs, men det som hänt problematiseras inte.

Det anser Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor.

– SKR glömmer helt enkelt bort en del avgörande problem. Framför allt den medicinska ledningen och läkarmedverkan där kommunerna får lita till annan huvudman för läkarmedverkan, vilket inte alltid fungerar.

– Den ojämlikhet som det finns i äldreomsorgen beroende på var du bor tas heller inte upp. Dessutom är det rätt lite skrivet om vad man ska göra åt de problem som beskrivs i rapporten.

Gösta Bucht är professor emeritus i geriatrik.

Rapporten fungerar dock ganska väl som en beskrivning av hur äldreomsorgen förändrats.

– Den visar på en reell förbättring på många punkter. Vi vill inte tillbaka till tiden före ädelreformen 1992, säger Gösta Bucht.

– Rapporten konstaterar också att vi har stora utmaningar framöver, inte minst när det gäller rekrytering och kompetenshöjning.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas