Systemfel i äldreomsorgen sprider covid-19
Nyheter | Omsorg | Pandemin

Systemfel i äldreomsorgen sprider covid-19

Ju fler timanställda på äldreboenden desto fler äldre som drabbats av covid-19. Det framgår av en ny undersökning av läget i Stockholm.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-22

Smittskydd Stockholm har gjort en enkätundersökning till alla regionens äldreboenden. Syftet: att ta reda på vad som skiljer äldreboenden som har fått in coronasmittan från boenden som inte har drabbats.

Resultatet: drabbade äldreboenden hade en betydligt högre andel tim- och bemanningsanställda.

Trots symptom

Över hälften av de äldreboenden som rapporterat covid-19 uppger att de har en tim- och bemanningsanställningsgrad på 30 procent eller mer, rapporterar Ekot.

Dessutom hade nästan var femte i personalen på covid-drabbade boenden varit på jobbet trots symptom.

Daglönare

Johan Fritzell, professor i sociologi som leder Karolinska Institutets center för äldreforskning, tycker att coronasmittan tydliggjort ett systemfel i äldreomsorgen:

– Kontinuiteten och anställningsformerna är ett stort problem på äldreboendena. Att en fjärdedel av personalen är timanställda, daglönare gör det betydligt svårare att stanna hemma vid minsta symptom, säger han till Ekot.

Lysande undantag

Omvänt finns ett positivt exempel i Trosa kommun i Sörmland. Trots att länet drabbats mycket hårt av covid-19 har äldreboendena i Trosa klarat sig nästan helt från smittan.

I början av maj smittades sju äldre på två äldreboenden i Trosa, men nu finns inte längre någon smitta kvar.

Förklaringar till framgången uppges vara låg personalomsättning och att man genomfört vidareutbildningar både före och under coronapandemin.

Stabil personal

Bland annat har kommunen betalat för undersköterskeutbildningar för var tionde anställd, berättar kommunens chef för vård och omsorg, Fredrik Yllman.

– Vi hade en personal som var utbildad och klar för att börja arbeta med brukare med covid-19 och vi hade också skapat särskilda team och avdelningar på äldreboenden för att ta hand om patienter som hade smitta och vi har också haft en stabil personalgrupp med låg personalomsättning, säger han till Ekot.

Svårt utsatt

Region Sörmland har efter Stockholm haft flest avlidna i covid-19 per capita. Men i Trosa kommun har man lyckats skydda nästan alla äldre på sina äldreboenden.

Dölj faktaruta

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin menar att undersökningen från Stockholms smittskydd är ännu ett belägg för vad man redan vet. Han tvekar inte om vad som är rätt åtgärd.

– Vi måste få bort daglöneriet och se till att man har trygga anställningar inom äldreomsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas