Nu synas Sveriges alla äldreboenden
Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg | Pandemin

Nu synas Sveriges alla äldreboenden

Samtliga äldreboenden i hela landet ska granskas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-25

Tillsynen kommer att göras av den vård och behandling som ges vid landets samtliga 1 700 särskilda boenden för äldre.

Landets alla regioner och de som fattar de medicinska besluten för personer på äldreboende ska därmed granskas närmare.

Många anmäler

Under mars, april och maj har 317 anmälningar som har att göra med covid-19 kommit in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Dölj faktaruta

Tillsynen planeras pågå under de tre första veckorna i juni.

Får inte syrgas

Tillsynen sker mot bakgrund av IVO:s egna iakttagelser och rapporteringen om att äldre på särskilda boenden bland annat inte får tillgång till syrgasbehandling, säger generaldirektören Sofia Wallström.

Sofia Wallström.

– Det vi har sett och det som har rapporterats i media är allvarligt. Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Det gäller även nu, under pågående kris. Därför gör vi denna omfattande tillsyn.

Brister i april

IVO har under april månad granskat 1 000 omsorgsverksamheter inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna.

Fokus har då varit vilka åtgärder man har vidtagit för att förhindra och minska smittspridningen av covid-19.

Vart tionde boende

Under denna tillsyn uppmärksammade man allvarliga brister i cirka vart tionde boende.

Förutom att IVO följer upp dessa brister inleder alltså myndigheten nu även den större granskningen av vård och behandling till personer på särskilda boenden för äldre.

Det ska IVO granska

  • Om personer som bor på särskilda boenden får vård och behandling utifrån den enskildes behov
  • Om det görs individuella bedömningar avseende behov av vårdnivå
  • Om det vid de särskilda boendena finns förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till de som inte bedöms ha behov av sjukhusvård
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-05-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas