Nyheter

De med sämst villkor förväntas ta hand om samhällets sköraste

Pandemin blixtbelyser bristerna inom omsorgen. Regeringens samordnare sällar sig till raden som kräver förändringar av arbetsvillkoren.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-04-29
Foto: Nils Petter Nilsson/Regeringskansliet

Otrygga timanställningar, jäktiga arbetspass, brist på skyddsutrustning eller obefintliga instruktioner om hur den skyddsutrustning som finns ska användas. Stor personalomsättning, skev könsfördelning, höga sjukskrivningstal, utebliven kompetensutveckling och chefer med alldeles för många medarbetare under sig.

Så ser tillvaron på jobbet ut för många av dem som samhället är totalt beroende av – anställda inom äldreomsorgen.

Otrygga villkor

”Det är anställda med den svagaste ställningen och de mest otrygga villkoren som har i uppgift att ta hand om de allra sköraste människorna”, skriver Göran Johnsson, regeringens nationella samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre i en debattartikel i Dagens samhälle.

Flera kräver ändring

Med det sällar han sig till raden av debattörer som i ljuset av coronautbrottet krävt förbättrade villkor för äldreomsorgen. Bland annat SPF Seniorernas ordförande respektive sakkunnige Eva Eriksson och Gösta Bucht, och socialstyrelsens generalsekreterare Olivia Wigzell.

Staten måste delta

Arbetsmiljöfrågan är central, och bristerna mer än välkända. Socialstyrelsen, IVO och Arbetsmiljöverket har alla påtalat dem. Nu krävs att kunskapen omsätts i förändring. Den måste röra såväl rekrytering, utbildning, arbetsmiljö och anställningsvillkor som ledarskap. Och även om det är kommunerna som har huvudansvaret bör staten ta aktiv del i arbetet, menar han.

Värdefull tillgång

”Många inom äldreomsorgen ser sitt arbete som meningsfullt och känner stor arbetsglädje. Det är en värdefull tillgång som inte får slarvas bort. Att åstadkomma sådana villkor att människor vill börja arbeta i denna sektor – och vill stanna – är en av våra viktigaste uppgifter. Förändringsarbetet måste börja nu för att fler ska vilja välja vård och omsorg.”

Foto: Nils Petter Nilsson/Regeringskansliet

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-04-29
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas