Fler döda i äldreboenden
Foto Colourbox
Nyheter | Katastrof

Fler döda i äldreboenden

Andelen av dem över 70 år som dött i covid-19 och som bott på äldreboenden ökar. Det visar Socialstyrelsens senaste siffror.

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-29

Den 6 maj utgjorde 70+ på äldreboenden 45,6 procent av alla som avlidit i Corona. Den 25 maj var motsvarande siffra 48,8 procent.

Över 90 procent av alla som dött i covid-19 i Sverige var 70 år eller äldre. Nära hälften av dem bodde alltså på äldreboende, medan var fjärde hade hemtjänst.

Debatt i riksdagen

Drygt två månader efter första fallet av smitta på äldreboenden debatterar riksdagen idag fredag (29/5) åtgärder mot smittspridningen på våra äldreboenden.

Den svenska förvaltningsmodellen med delat ansvar mellan kommuner, regioner och centrala myndigheter lär komma upp i debatten. Likaså hur kommunerna, som ansvarar för äldreomsorgen, kunde gå in i en förväntad pandemi utan att någon nationell beredskapsinventering hade gjorts.

Dölj faktaruta

Det högsta dödstalet finns i åldersgruppen 85 år och äldre, 1 973 personer, visar de nya siffrorna.

Fler kvinnor

Upp till åldersgruppen 85 år är det fler män än kvinnor som dör i varje åldersgrupp.

Över 85 år är det fler kvinnor än män, 1 089 jämfört med 884, enligt Socialstyrelsens sammanställning som presenterades i torsdags (28/5). Värt att notera i sammanhanget är att befolkningen över 85 till stor del består av kvinnor, ca två tredjedelar av kvinnor och drygt en tredjedel män.

Läget 25 maj

Den 25 maj hade 3 964 personer avlidit till följd av covid-19 enligt dödsorsaksintyg.

  Antal döda
  Totalt  % Män % Kvinnor %
Under 50 år: 42 1,1 28 1,3 14 0,8
50-59 år: 103 2,6 85 4,0 18 1,0
60-69 år: 234 5,9 167 7,9 67 3,6
70-74 år: 316 8,0 209 9,9 107 5,8
75-79 år: 540 13,6 330 15,6 210 11,4
80-84 år: 756 19,1 419 19,8 337 18,3
85-89 år: 941 23,7 465 21,9 476 25,8
90+ 1 032 26,0 419 19,8 613 33,3

 

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta

En annan sammanställning, som också kom i torsdags (28/5), visar att dödstalen i Stockholms särskilda boenden nu är tre gånger så höga.

Det är siffror från Svenska palliativregistret som visar att det i april rapporterades 784 dödsfall. För april förra året stannade siffran på 270 – ökningen är därmed 190 procent.

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas