”Staten måste ta större ansvar”
Foto: Tomas Södergren
Nyheter | Omsorgsdebatt

”Staten måste ta större ansvar”

Det duger inte att hänvisa till kommunerna, det behövs en bred kriskommission för äldreomsorgen, skriver SPF Seniorernas Eva Eriksson och Gösta Bucht i DN.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-05-08

I spåren av coronapandemin och den hårt drabbade äldreomsorgen höjs allt fler röster för att någonting måste göras för att förbättra situationen.

”Äldre måste ses som subjekt med mänskliga behov och inte som objekt som bara matas och förvaras.  Äldreomsorgen har varit försummad under en längre tid, men covid-19-pandemin gör att det inte längre går att blunda för hur illa det faktiskt är.”

Så skrev professorn i företagsekonomi Karin M Ekström och den pensionerade läkaren Johan Löfqvist som bland annat jobbat med demensboenden och geriatriska klinker i Dagens Nyheter 5 maj

Äldreombudsmän

De förslog att en ny myndighet skulle inrättas med uppgift att förbättra och granska äldreomsorgen och se till att den håller hög kvalitet. Och de ville också att ansvaret för omsorgen skulle flyttas, från kommunerna till regionerna och staten för att dels ge bättre ekonomiska förutsättningar, dels samordna omsorgen bättre med sjukvården.

Debattörerna ville också att kommunala äldreombudsmän skulle inrättas för att föra enskildas talan.

Flera kloka förslag

I en replik i samma tidning 6 maj skriver SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson och förbundets sakkunnige i omsorgsfrågor Gösta Bucht att flera av förslagen är kloka, men att de saknar flera viktiga aspekter: personalens villkor, de äldres perspektiv liksom organisation och kostnader.

Staten måste ta större ansvar

”Att inrätta en ny myndighet för ändamålet tål att beaktas. Vi kan konstatera att för många kommuner har misskött sitt ansvar. Äldreomsorgen används som sparbössa, snarare än att behandlas som en av kommunens mest prioriterade och stolta verksamheter”, skriver de och instämmer i att ansvaret för omsorgen bör flyttas från kommunerna.

”Staten måste ta större ansvar, det duger inte att hänvisa till att omsorgen är kommunernas ansvar”, skriver de och påpekar att regionerna bör ta över ansvaret för hemsjukvård och särskilda boenden.

Arbetsmiljö och kompetens

Eva Eriksson och Gösta Bucht upprepar tidigare krav på att arbetsmiljön måste förbättras och kompetensen höjas, samt att individen själv måste få större rätt att styra över sin omsorg. Man upprepar även att socialtjänstlagen måste ändras, så att äldre får rätt till goda levnadsvillkor istället för bara ”skäliga” som dagens formulering lyder.

Erbjuder sin hjälp

De framför även kravet på en kriskommission med huvudsyfte att förbättra situationen och skapa långsiktiga lösningar och erbjuder förbundets hjälp i förbättringsarbetet. Ett förslag som Eva Eriksson tidigare framfört efter att Kommunalarbetaren avslöjat att sex av tio kommuner sparar på äldreomsorgen.

”SPF Seniorerna bidrar gärna runt om i landet med erfarenhet, samverkan och insatser för äldreomsorgen.”

Måste göras om

Det går inte att som idag fortsätta att skylla på resursbrist, även om den är ett problem. Dagens organisation av omsorgen blir inte bra för att den får mer pengar, utan strukturen måste göras om i grunden, menar de.

”Situationen är ovärdig ett välfärdsland som Sverige – nu krävs krafttag för att samhällskontraktet ska kunna återupprättas i omsorgen. Vi är överens med artikelförfattarna om att en återgång till det ”normala” inom äldreomsorgen ska vi inte ha.”

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-05-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas