”Omsorgen måste ändras från grunden”
Foto: Tomas Södergren
Nyheter

”Omsorgen måste ändras från grunden”

Nedprioritering av äldreomsorgen har förvärrat situationen med corona, skriver Eva Eriksson och Gösta Bucht. Nu vill de se ett rejält omtag, och menar att god omsorg kräver en bra arbetsmiljö.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-04-16

Mest akut är åtgärder som skyddsutrustning, utbildning om Covid-19 och tester av coronavirus. Säkerheten är primär, kostnaden måste vara sekundär.

Kommer ställas till svars

”Ansvariga hos myndigheter, arbetsgivare och i kommuner kommer att granskas i efterhand och ställas till svars för sitt agerande eller brist på agerande under nuvarande kris. De borde omedelbart fråga sig om de själva skulle arbeta i äldreomsorgen utan skyddsutrustning, och agera därefter.” Det skriver SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson och förbundets sakkunnige i omsorgsfrårgor Gösta Bucht i ett utspel på förbundets sida.

Ökat inflytande

Men på sikt vill de att omsorgen rustas upp långsiktigt med bättre arbetsvillkor, mindre arbetslag, högre löner, större kompetens och ökat inflytande över arbetet.

Arbetsmiljöverket har konstaterat att det finns mängder av brister i arbetsmiljön på landets boenden, och att politikerna i kommunerna ofta saknar insikt i att de har arbetsgivaransvar.

Äldres perspektiv

Samtidigt som personalen får större inflytande över arbetet måste de äldre få mer att säga till om kring sin sin vård och omsorg, menar Eva Eriksson och Gösta Bucht. Det är viktigt att känna sig trygg med att hjälpen finns där när man behöver den.

Goda levnadsvillkor

En återkommande fråga är formuleringen i socialtjänstlagen. Idag står att äldre har rätt till ”skälig levnadsnivå”. Men SPF Seniorerna har länge krävt att äldre ska ha laglig rätt till goda levnadsvillkor.

Man är heller inte främmande för att reglera omsorgen genom minimikrav vad gäller tillgänglighet och kvalitet.

Undermålig styrning

”Från SPF Seniorerna har vi under många år påpekat behoven av förändringar i äldreomsorgen. Tyvärr har för få lyssnat – aspekter som hög personalkontinuitet, stress, kompetensbrist, undermålig styrning och ekonomiska sparbeting i kommunerna ser vi nu tyvärr effekterna av.”

Hela debattartikeln hittar du här:

Foto: Tomas Södergren

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-04-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas