Äldreomsorgen: Många brister i arbetsmiljön
Nyheter | Omsorg | Granskning

Äldreomsorgen: Många brister i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har under ett och ett halvt år riktat 3 500 krav på förbättringar av arbetsmiljön inom äldreomsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-26

Arbetsmiljöverket inledde hösten 2017 en nationell tillsyn av äldreomsorgen. Granskningen ska pågå under tre år.

Hittills har myndigheten gjort drygt 1 200 besök hos drygt 150 arbetsgivare. Sammanlagt har de alltså fått närmare 3 500 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Stort behov

700 arbetsplatser har synats. Fram till nästa årsskifte ska ytterligare närmare 200 arbetsplatser runt om i landet granskas.

Syftet med att Arbetsmiljöverket inspekterar äldreomsorgen är att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor.

– Det finns ett stort behov av att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatsen.

Mer utsatt

Många av bristerna handlar om att arbetsgivaren inte har undersökt, riskbedömt och åtgärdat risker i arbetet, enligt Peter Burman.

– Våra krav gäller därför förbättringar i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket också innefattar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Anmälda arbetsskador ligger högre inom äldreomsorgen, i förhållande till andra branscher.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas