Arbetsgivarna har inte koll på sitt ansvar
Peter Burman. Foto Frida Andersson Johansson
Nyheter | Omsorg | Omsorgen

Arbetsgivarna har inte koll på sitt ansvar

Kommunpolitiker saknar ofta insikt i att de har arbetsgivaransvar för arbetsmiljön inom omsorgen, visar Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-03-02

Peter Burman, regionchef för Arbetsmiljöverket syd är högst ansvarig för projektet som löpt mellan 2017 till 2019. Drygt tusen inspektioner har utförts hos närmare 200 arbetsgivare inom hemtjänst och särskilda boenden. Han ser just återkopplingen till arbetsgivarna som en central del av projektet.
– Det är på ledningsnivå man har förutsättningar för att skapa en långsiktigt bra arbetsmiljö.

Delegerar nedåt

Ändå har det visat sig att politiker och styrelsemedlemmar ofta förväntar sig att arbetsmiljöfrågor ska lösas ute i verksamheterna.

– Man kan inte nöja sig med att man har delegerat ansvaret nedåt, säger Peter Burman till Senioren.

Nio av tio

87 procent, alltså nästan nio av tio av Arbetsmiljöverkets inspektioner ledde till krav på förbättringar. Ingen arbetsgivare klarade sig utan krav. Men intresset hos arbetsgivarna – som inte sällan är kommuner – har visat sig vara varierande.

– Vi upplever att det finns ett engagemang. Det finns en vilja men det är också ganska uppenbart att många inte är på det klara med vilket arbetsmiljöansvar man har som politisk företrädare.

Digital kompetens

Ett vanligt förekommande problem är man ställer höga krav på att personalen ska använda sig av digitala hjälpmedel för att till exempel logga besök, utan att säkerställa att de får rätt utbildning. Det blir en stress kring appar som inte fungerar. Och supporten som ska hjälpa till jobbar kontorstid, medan en stor del av omsorgsarbetet görs på kvällar, nätter och helger.

Saknar information

Ibland har arbetsgivaren inte heller information om vad som pågår ute i verksamheterna. Uppgifter om hög sjukfrånvaro kommer till exempel inte alltid högsta ledningen till del.

Viktigt att ställa krav

Arbetsmiljöverket har ingen insyn i upphandlingar. Politiker med omsorgsansvar har ofta stort fokus på de äldre som ska ta del av omsorgen, men mindre fokus på personalen som ska tillhandahålla den.

– Jag tycker det är mycket viktigt att man som upphandlare ställer krav på de här frågorna, säger Peter Burman.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-03-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas