Så ska äldreomsorgen få tag i personal
Foto Colourbox
Nyheter | Omsorg | Personal

Så ska äldreomsorgen få tag i personal

Förre metallbasen Göran Johnsson får regeringens uppdrag att hitta tiotusentals undersköterskor till äldreomsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-14

Redan 2018 konstaterade socialminister Lena Hallengren att det fram till år 2025 kommer att behöva anställas 136 000 nya undersköterskor, framförallt inom äldreomsorgen.

Regeringen bestämde på förra veckans sammanträde (7/11) att tackla problemet genom att tillsätta en så kallad nationell samordnare för kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Valet har fallit på IF Metalls tidigare ordförande Göran Johnsson. Hans uppdrag går ut på att stödja och initiera förändringsarbete i kommunalt finansierade verksamheter inom vård och omsorg om äldre. Också privata utförare omfattas.

Lever längre

Syftet är att ”främja en god arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning”.

– Vi har stora utmaningar när det gäller äldreomsorgen. Det grundar sig på det faktum att vi lever allt längre. Det betyder att vi behöver mer äldreomsorg, mer vårdboenden. Då måste också fler vilja jobba inom yrket och stanna kvar i det. Det behöver vi jobba med tillsammans, säger Lena Hallengren.

Ny teknik

Göran Johnsson förväntas se till att landets kommuner lär av varandra och att goda exempel sprids. Han ska också föreslå välfärdstekniska lösningar, liksom hitta sätt att stärka ledarskapet inom äldreomsorgen.

Uppdraget sträcker sig till den 15 juni 2021 och är en del av januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Ledarskapet ska stärkas

Regeringen ger också Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att ta fram underlag till nationella insatser för utveckling och samordning av ledarskapsfrågor inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Man ska särskilt samråda med den nationella samordnaren Göran Johnsson.

– För att kunna möta framtidens vårdbehov krävs det att vi rekryterar och behåller personer med rätt kompetens. Ledarskapet har då stor betydelse, inte minst för att brukare och patienter ska få förtroende för den vård och omsorg som ges, säger socialminister Lena Hallengren i en kommentar.

Uppdraget får kosta 2,2 miljoner och ska redovisas senast den 24 februari 2021.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-11-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas