Nyheter | Omsorg | Förbättring

Hallå där Barbro Westerholm…

Riksdagens äldsta ledamot Barbro Westerholm har regeringens uppdrag att utreda hur hemtjänsten ska få en bättre kontinuitet.

Jan Arleij
Publicerad 2019-08-29

Hur känns det att ha fått uppdraget?
– Hedersamt, en utmaning och jag hoppas kunna leva upp till förtroendet.

Kommer utredningen att leda till politiska förslag som verkligen förbättrar läget för de många äldre med hemtjänst som har att öppna upp sina hem för inte sällan 20-25 olika personer under en tvåveckorsperiod?

– I uppdraget ingår att jag ska bedöma om en fast omsorgskontakt kan bidra till att förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten så att en äldre person i största möjliga mån får omsorg av samma personal som hon eller han har förtroende för och om en fast omsorgskontakt kan bidra till att insatserna utförs på liknande sätt, oavsett vem i personalgruppen som utför dem.

Får du lägga förslag som kostar pengar?
– I uppdraget ingår att beskriva de ekonomiska konsekvenserna och effekterna av förslagen och att föreslå finansiering.

Kommer du att lyssna på andra organisationer, exempelvis SPF Seniorerna?
– Ja, i uppdraget tydliggörs också vilka samråd som ska ske med myndigheter, SKL och arbetsmarknadens parter, pågående utredningar men också civilsamhällets organisationer.

Du har bara ett år på dig, hinner du få fram en bra utredning?
– Visst, det är kort om tid, så jag hoppas att utan dröjsmål få det lilla kansli jag är utlovad för utredningen.

Jan Arleij
Publicerad 2019-08-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas