Barbro Westerholm utreder hemtjänsten
Nyheter | Omsorg | Kvalitet
Barbro Westerholm. Barbro Westerholm. Foto: Magnus Fröderberg

Barbro Westerholm utreder hemtjänsten

Alla äldre med hemtjänst ska få en fast omsorgskontakt. Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) får i uppdrag att utreda hur det ska gå till.

Jan Arleij
Publicerad 2019-08-29

Regeringen gav beskedet på en pressträff på torsdagen (29/8).

– Att ställa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten innebär att hemtjänsten blir skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannaskap än idag. Det bidrar till ökad kvalitet och likvärdighet inom äldreomsorgen, sa socialminister Lena Hallengren (S).

Öka tryggheten

Till den fasta omsorgskontakten ska en äldre person kunna vända sig för att exempelvis få stöd och svar på frågor om sina insatser och sin omsorg, framhöll ministern. Delaktighet och självbestämmande för äldre personer som har hemtjänst måste öka.

– Utredningen handlar om att skapa ökad trygghet i hemtjänsten, både för de årsrika och deras anhöriga. Idag är det ju ofta de anhöriga som får ta hand om allt strul när det inte finns någon som koordinerar, säger regeringens utredare Barbro Westerholm, förutom riksdagsledamot för Liberalerna tidigare också bland mycket annat SPF Seniorernas förbundsordförande 1999-2005 och generaldirektör för Socialstyrelsen.

Stor variation

Många kommuner har redan idag ett så kallat kontaktmannaskap inom hemtjänsten. Det innebär att en person, ofta en undersköterska eller ett vårdbiträde, är kontaktperson till en eller flera äldre som har hemtjänst. Kontaktpersonen kan till exempel ansvara för en enskild äldres genomförandeplan.

Kontaktmannaskap är idag inte reglerat i lag, utan det är upp till kommunerna själva att inrätta. Det gör att kontaktmannaskapet kan se väldigt olika ut i landet, konstaterar regeringen.

Barbro Westerholm kommer nu bland annat att titta på de kommuner som redan har infört någon form av fast kontakt i hemtjänsten, för att se hur överförbara dessa modeller är för alla kommuner.

På 1970-talet

Lena Hallengren poängterade att hon har svårt att se en mer lämplig utredare än Barbro Westerholm, som berättade att hon kom i kontakt med frågan om hemtjänst redan 1979 som generaldriektör för Socialstyrelsen.

– Tanken med hemtjänsten då var att folk skulle kunna bo kvar i det egna hemmet. Synen var att det här är ett krävande yrke som kräver kompetens och förmåga att möta människor. Sen har det av olika skäl inte blivit verklighet av den vision vi hade då. Det är inte den kvalitet som vi skulle önska. Därför är det här en fråga som är viktig att ta sig an.

Klar om ett år

Att införa fasta omsorgskontakter var ett socialdemokratiskt vallöfte och ingick senare som en del i januariavtalet.

Förslaget ska vara klart till den 1 oktober 2020 och omfatta hemtjänst både i offentlig och privat regi.

Det ska Westerholm utreda

Förutom att föreslå de författningsändringar som krävs för att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska Barbro Westerholm bland annat:

kartlägga och beskriva hur utförare av hemtjänst i dag arbetar med kontaktmannaskap och beskriva hur en fast omsorgskontakt kan införas.
• bedöma och föreslå vilka kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt bör ha för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett betryggande sätt.
• överväga för- och nackdelar med att ställa särskilda kompetenskrav på den som ska arbeta som fast omsorgskontakt och då särskilt beakta hur patientsäkerheten för den enskilde påverkas.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-08-29
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas