Miss i budgeten: Äldre lämnas kvar i utanförskap
Nya statsministern Magdalena Andersson leder en renodlad S-regering.
Nyheter | Omsorg | Saknas

Miss i budgeten: Äldre lämnas kvar i utanförskap

Budgeten är tom på satsningar för ökad digital inkludering för äldre. Det poängterar SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-21

I en kommentar till regeringens budget, som finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade i måndags (20/9), delar förbundet ut ris och ros.

– Alla nya resurser som tillförs äldreomsorgen är positiva. Det ger en tydlig signal till kommunerna att de ska fortsätta med kompetensutveckling bland personalen, arbeta för en högre kvalitet och att omsorgen måste prioriteras nu och i framtiden, säger förbundsordförande Eva Eriksson.

Eva Eriksson.

Införandet av en fast omsorgskontakt är också av stor vikt, det kan bidra till bättre kontinuitet och mer trygghet för den äldre.

– Men samtidigt krävs strukturella förändringar och att äldreomsorgen får en tydlig definition så att de människor som berörs vet vad de har rätt till och kan förvänta sig.

Steg på väg

SPF Seniorerna välkomnar också att pengar satsas på avgiftsfri pneumokockvaccination för 75 år och äldre, även om det bara är ett steg på vägen.

SPF Seniorerna driver sedan flera år att Sverige ska ha ett brett nationellt vaccinationsprogram för äldre, som behöver omfatta alla som fyllt 65 år och inkludera vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom och bältros.

När det kommer till det allvarliga problemet med äldres utanförskap i ett alltmer digitaliserat samhälle är budgeten tom.

– Samhällstjänster, betalningslösningar, media och sociala relationer är vitala delar av vardagen och demokratin som alla invånare måste kunna ta del av utan hinder. Coronapandemin har dessutom förstärkt behovet av insatser som utbildning för att minska det digitala utanförskapet, de som stod utanför tidigare hamnar nu ofta än längre ifrån en sådan inkludering, säger Eva Eriksson.

– Vi saknar därför konkreta satsningar för att just öka äldres digitala inkludering och staten måste en gång för alla ta ett samlat ansvar för denna fråga.

Skattesänkningen

Så sänks skatten för 65+
• Ensamstående med enbart garantipension, född 1938 eller senare, med 8 779 kronor/månad: 47 kronor
• 13 000 kronor/månad (låg pension): 86 kronor
• 18 000 kronor/månad (medianpension): 124 kronor
• 30 000 kronor/månad (hög pension): 110 kronor

Bostadstillägget höjs
Regeringen vill höja bostadstillägget med 200 kronor per månad för ogifta och 100 kronor för gifta från den 1 januari 2022.
Utöver det ska taket, alltså den högsta bostadskostnaden för beräkning av bostadstillägg, höjas från 7 000 till 7 500 kronor per månad.
Det gör att pensionärer totalt kan få upp till 450 kronor mer i bostadstillägg.

Förtidspensionen
Regeringen vill också införa en särskild trygghetspension för personer med max fem år kvar till pensionen – i dag personer över 60 år. Det ska bli lättare att få vad som brukar kallas förtidspension, så att man slipper ta ut sin ålderspension i förtid.

Dölj faktaruta

När det gäller äldres ekonomi är förbundet positivt till ett höjt bostadstillägg.

– Närmare 15 procent av pensionärerna som har bostadstillägg, bostadskostnaderna för många av de berörda seniorerna har ökat snabbare än pensioner och bostadstillägg. Det är därför positivt med en höjning av bostadskostnadstaket för de med höga hyror och en generell förstärkning av konsumtionsdelen i bostadstillägget.

Respektavstånd

Men detta löser inte pensionssystemets mer grundläggande problem, understryker Eva Eriksson.

– Det lönar sig alldeles för dåligt att ha arbetat ihop sin pension idag och detta respektavstånd gentemot den som arbetat i mindre grad minskar som följd av höjt bostadstillägg. Lappande och lagande genom småjusteringar håller inte i längden, hela pensionssystemet måste genomgå en total översyn.

Ingenting om tandvård

PRO uttrycker också dubbla känslor inför regeringens budget. Man är besviken över att det inte blev tydligt besked om höjda allmänna pensioner och inte heller kom någon satsning på att förbättra tandvården.

PROs ordförande Christina Tallberg. Foto: Anneli Nygårds

PRO trycker också på att behovet av kvalitetshöjande åtgärder är fortsatt stort ”och omsorgen om äldre måste fortsätta prägla de politiska och budgetmässiga prioriteringarna framöver”.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-09-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas