Tandvården: SPF Seniorerna måste agera tuffare
Nyheter | Vård | Kongressen

Tandvården: SPF Seniorerna måste agera tuffare

Det stundande valåret öppnar för framsteg i frågan om äldres tandvård. Det hoppas SPF Seniorernas kongress som vill se förnyad offensiv.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-24

Som alltid genererar vården en stor andel av de motioner som hamnar på SPF Seniorernas kongressbord.

Närmare bestämt tio stycken denna gång, varav tre tar upp tandhälsan.

Del av kroppen

Norra Älvsborgsdistriktet, de tre Stockholmsföreningarna Runstenen, Handen och Vendelsö-Brandbergen samt Gerd Fredriksson från SPF Seniorerna Värmdö har alla tre fått med sig förbundsstyrelsen på sina krav.

”Eftersom tänderna är en del av kroppen och av stor betydelse för äldres förmåga att tillgodogöra sig den näring man behöver genom maten är det angeläget att man som senior har ekonomisk möjlighet att vårda sin tandhälsa.” skriver Gerd Fredriksson.

En till växel

Hon vill se att SPF Seniorerna agerar tuffare mot kostnader för mun- och tandhälsa genom att få politikerna att besluta att tandvården ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen – i enlighet med SPF Seniorernas konsumentpolitiska program som togs av kongressen 2017.

Ett grundproblem är att två olika lagar råder – tandvårdslagen för munnen och hälso- och sjukvårdslagen för resten av kroppen, konstaterar de tre Stockholmsföreningarna i sin motion.

”Många länder anser att munnen och tänderna ingår i kroppen och ska därför omfattas av samma lag. Så borde det kunna vara i Sverige.”

Stödet idag är inte tillräckligt stort. Dessutom är systemet krångligt och oöverskådligt – det finns minst åtta olika typer av tandvårdsstöd, mer eller mindre kända.

Till det kommer att många ”fattigpensionärer” har svårt att finansiera en mer omfattande tandvård.

Något som ytterligare förvärrar riskbilden är att flera mediciner som tas av äldre personer ger muntorrhet och försämrad tandstatus som också kan påverka hela sjukdomsbilden.

Förbundsstyrelsen ställer sig alltså bakom argumentationen.

”En dålig munhälsa utgör en stor risk för att drabbas av andra sjukdomar och att kroniska sjukdomar förvärras varför kostnader för munhälsan bör ingå i den allmänna sjukförsäkringen.” skriver man i sitt svar på de tre motionerna.

Tre förslag

Förbundsstyrelsen landar i tre förslag till kongressen:

SPF Seniorerna ska arbeta för att kostnader för munhälsa ska ingå i sjukförsäkringen, för att förtydliga och samla ansvaret för information om tandvårdsstöden och för att förtydliga kommunernas och regionernas ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Valet

Och kongressen hade alltså inga invändningar. Tvärtom, i total enighet ställde man sig bakom motionerna och förbundsstyrelsens förslag.

Om ett år det som bekant val. Läge då att driva den dyrbara tandvårdsfrågan hårdare än någonsin – med ett färskt kongressbeslut och därmed en kvarts miljon medlemmar i ryggen skulle det kunna tvinga fram bindande löften från våra politiker, hoppas SPF Seniorerna.

Viktigt för det sociala livet

”En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och det sociala livet.”

Ur förbundsstyrelsens yttrande över de tre tandvårdsmotionerna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-08-24
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas