”Sämre tandhälsa för isolerade seniorer”
Foto: Getty Images
Nyheter | Vård | Hälsa

”Sämre tandhälsa för isolerade seniorer”

När seniorer över 70 år nu uppmanas stanna hemma finns risken att tandvården nedprioriteras. Den varningen kommer från Sveriges tandläkarförbund.

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-06

Ett problem med att de äldsta rekommenderas hålla sig inne är att planerade längre och kanske komplicerade behandlingar för äldre blir uppskjutna och avbrutna, konstaterar tandläkarna.

Även rutinbesök och återkommande kontroller ställs in. Vissa regioner, till exempel Folktandvården i Stockholm, tar inte emot gruppen över 70 år.

– Det gör att äldres tandvård kan bli lidande, med snabbt försämrad tandhälsa – och allmänhälsa – som följd. Inte bara för de som bor på äldreboende utan för en större grupp äldre, skriver Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges tandläkarförbund i en debattartikel.

Kontakten bryts

I coronakrisens spår och isoleringen av äldre över 70 år har tandhälsan fått stryka på foten. Med uppmaningen att hålla sig inomhus avbryts kontakter med sjuk- och tandvård, menar Chaim Zlotnik.

– Men med en tandstatus som redan tidigare är sämre och problem att få hjälp med mun­hygien på omsorgsboende och äldreboende riskerar de äldre att också bli än mer infektionskänsliga.

Hamnar utanför

Något som Sveriges Tandläkarförbunds medlemmar också ser är att hjälpen med tandvård för de mest utsatta äldre brister.

De åtgärder som står till buds för sköra äldres tandhälsa tas inte i anspråk, anser Chaim Zlotnik.

Chaim Zlotnik.

– Sköra äldre är en grupp som ofta hamnar utanför de befintliga stöden för mun- och tandvård. I en studie som publicerades 2013 visades att var femte äldre på äldreboende var i behov av akut tandvård.

Måste ta ansvar

Sveriges tandläkarförbund kräver istället att Socialstyrelsen fortsätter att utveckla samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård med äldre personers behov i fokus.

Fyra krav

I ett långsiktigt handlingsprogram för äldres munhälsa lyfter Sveriges Tandläkarförbund särskilt fyra punkter:

• Uppmärksamma den äldres munhälsa tidigt.

• Samordna insatser mellan kommun och tandvård, och mellan tandvård och sjukvård.

• Informera den äldre i tid och behåll tandvårdskontakten.

• Öka kunskapen om äldres munhälsa.

Dölj faktaruta

– Vi vill att regionerna lever upp till sitt ansvar och fortsätter att erbjuda kostnadsfri munhälsobedömning och nödvändig tandvård, särskilt just nu, skriver Chaim Zlotnik:

– Många av våra medlemmar vill vara med och bidra i bekämpningen av covid-19. Detta kan göras dels genom en kraftig utökning av uppsökande besök på äldreboenden och att utöka uppdraget att omfatta även personer som är över 70 år och som har eget boende och uppmanas att hålla sig hemma, troligen för resten av året.

Folktandvården: Vi tar emot 70+

Folktandvården Stockholm säger i en replik på DN Debatt att även 70-plussare nu får tandvård: ”Vi tar emot patienter i alla åldrar där fördröjd tandvård kan leda till framtida besvär. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är vi i dagsläget extra försiktiga med att kalla patienter över 70 år, för att värna om en sårbar grupp.”

Läs repliken här.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-05-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas