Sämre folkhälsa när tandvården blir dyr
Nyheter | Vård | Tänder

Sämre folkhälsa när tandvården blir dyr

Allt fler kräver att tandvården måste omfattas av samma högkostnadsskydd som sjukvården.

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-27

Landets pensionärsorganisationer har sedan länge drivit på för att den dyra tandvården inte ska få drabba utsatta äldres hälsa och välfärd. Nu går tre organisationer ut i en debattartikel i Dagens samhälle med ett långgående krav: inför motsvarande högkostnadsskydd som finns när man får vård för övriga kroppen.

För tidig död

Det finns många argument, menar Funktionsrätt Sverige, Tandvårdsskadeförbundet och Mun- och halscancerförbundet:

  • En dålig tandhälsa i värsta fall kan leda till en för tidig död.
  • Kopplingarna mellan bakterier i munhålan och hjärt- och kärlsjukdomar, cancer samt diabetes är tydlig.
  • Nära halva befolkningen över 50 år i Sverige har någon grad av tandlossning, som förknippas med farliga bakterier.

– Något som måste tolkas som ett uppenbart folkhälsoproblem, skriver organisationerna som ställer sitt hopp till den pågående Tandvårdsutredningen.

Högkostnadsskydd

Den utredningen har i uppdrag att utreda hur tandvården kan bli mer jämlik, och förslagen ska gynna en förebyggande tandvård och minska skillnaderna i tandhälsa.

– Vi menar att en huvudfråga för tandvårdsutredningen måste vara i vilken utsträckning de nuvarande prioriteringarna inom tandvården överensstämmer med de etiska principer som är vägledande för vården – människovärdesprincipen, behovsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.

Den viktigaste garanten för detta är att tänderna betraktas som en del av kroppen och därmed ingår i hälso- och sjukvården med samma högkostnadsskydd, menar debattörerna.

Dyr reform

Kostnaderna då? Ja, att reformen är dyr är ingen nyhet, men denna utgift måste analyseras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv:

– Hur stora är idag samhällets samlade kostnader för utebliven tandvård? Vad är exempelvis kostnaderna för ökat medicinskt vårdbehov på grund av utebliven tandvård? Och hur stora är de individuella kostnaderna, i form av exempelvis personligt lidande, stigma och för tidig död?

Engagerar många

Tandhälsa och tandvård var ett av de ämnen som lyftes av flest motionärer på SPF Seniorernas senaste kongress 2017.

Sammanlagt tio motioner lyfte olika krav på förbättrad tandvård för äldre, och ett nytt synsätt på ämnet.

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas