Kongress 2017 | Nyheter | vård och omsorg

Tandvården: Krav på skydd mot höga kostnader

SPF Seniorernas kongress beslutade att tandvården nu måste bli en fråga i centrum för den vårdpolitiska debatten.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

En av de mest omskrivna frågorna inför kongressen i Gävle gäller äldres tandvård. Frågan lyfts i tio motioner och två politiska program.

Allt fler allt äldre med allt fler tänder kvar i munnen genererar stora vårdbehov, idag och framöver.

Som en reflektion av detta engagerar tandvårdsfrågan en lång rad motionärer på 2017 års kongress.

Sammanlagt tio motioner lyfter olika krav på förbättrad tandvård för äldre, och ett nytt synsätt ämnet.

70-plussare

SPF Seniorerna Sala i Västmanland vill se en reform för 70-plussare.

Målet är att ”alla svenska medborgare som fyllt 70 år ska erbjudas regelbunden tandvård inom ramen för fri tandvård i Sverige (betald av skattebetalarna)”.

Stockholmsdistriktet och en rad föreningar inom distriktet har levererat nio av de tio motionerna till kongressen.

Fem krav

Åtminstone fem olika krav förs fram i distriktets förslag till kongressen:

-förbundet ska ta upp förhandlingar med staten och landsting om förbättrade och förenklade villkor för ökat stöd alternativt tandvårdsförsäkring

-att verka för att fler personkategorier får stöd

-att ansökningsförfarandet för stöd förenklas, alternativt att bidrag dras direkt hos tandläkaren

-att informationen om stöd och bidrag förbättras och finns hos tandläkare och inom primär-vården

-att påverka riksdagen att se över omfattningen av hälso- och sjukvårdslagen, så att även tänderna omfattas

Många argument

Argumenten för en förändring av samhällets syn och satsning på äldres mun- och tandhälsa är många. SPF Seniorerna Nacka, föreslår bland annat i sin motion:

– Munhälsan är en viktig del för hela kroppen. Nya rön har visat att det finns ett samband mellan äldres munhälsa och hjärt-kärlsjukdomar.

– För många ”fattigpensionärer” är tandvårdskostnaden en stor utgift som gör att de inte åtgärdar sin tandstatus och därmed kan det komma att påverka hela sjukdomsbilden hos dessa personer.

– Danmark, Finland och Island har integrerat tandvården i sina respektive hälso- och sjukvårdslagar. Lagarna borde ha integrerats även i Sverige för länge sedan.

Gemensam lag

Ytterligare sju föreningar har skickat in motioner med motsvarande innehåll.

Gemensamt för dem är att man vill se att SPF Seniorerna aktivt ska arbeta för ”att vi får en sammanslagning av tandvårdslagen och sjukvårdslagen så att hela kroppen omfattas av samma lagstiftning”.

Behov ska avgöra

Förbundsstyrelsen valde att ge ett samlat svar på de tio motionerna.

På tre punkter vill man verka för förändringar:
• sjukdomar och problem med tänder och mun ska omfattas av särskilt högkostnadsskydd för tandvård
• informationsansvaret för tandvårdsstöden ska förtydligas och samlas
• landstingens och kommunernas ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård ska tydliggöras

I övrigt anses motionerna besvarade, anser såväl förbundsstyrelsen som kongressen.

Ingen åldersgräns

En tolkning av beslutet är att SPF Seniorerna sannolikt inte kommer att driva krav på högkostnadsskydd för alla seniorer kopplat till en viss ålder.

Tvärtom skriver förbundsstyrelsen till kongressen:

– Att sätta upp åldersgränser för olika åtgärder inom vård och omsorg bedöms som kontraproduktivt. Det är behovet av vård och omsorg i sig som ska styrka de rättigheterna.

Krav i valrörelsen

Kongressen i Jönköping 2014 beslutade också om att förbundet ska driva kravet om att tandvård ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen. Kravet fanns också med i SPFs valmanifest i valrörelsen 2014.

”På sikt är det sannolikt en besparing för samhället att låta tandvård ingå i den allmänna försäkringen.” skrev förbundsstyrelsen i sitt svar på motionen, som kom från pensionärsrådsrepresentanter inom Västmanlandsdistriktet.

 

Dölj faktaruta

Vårdprogrammet

I det vård- och omsorgspolitiska programmet (under punkten om ”Hälsofrämjande åtgärder”) markerar förbundsstyrelsen sin inställning:

– Sjukdomar och problem med tänder och mun ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen.

Seniorrespekt

Och i programmet för seniorrespekt utvecklar man sin syn på äldre och tandvård med en egen punkt, ”Tandvårdsstödet”:

– Tänderna är en del av kroppen och bör därför betraktas därefter.

I programmet konstaterar förbundet att det idag finns högkostnadsskydd för läkemedel och för hälso- och sjukvården.

– I likhet därmed bör högkostnadsskydd finnas även för tandvård.

Många föreningar bakom

Alla dessa föreningar står bakom kravet på ”en sammanslagning av tandvårdslagen och sjukvårdslagen så att hela kroppen omfattas av samma lagstiftning”.

SPF Seniorerna Nacka
SPF Seniorerna Botkyrka
SPF Seniorerna Huddinge
SPF Runstenen, Västerhaninge
SPF Seniorerna Tyresö
SPF Seniorerna Saltsjöbaden
SPF Seniorerna Moringen
SPF Seniorerna Boo

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas