Säkrar tandvård till utsatta äldre
Ulrika Kjellsdotter Foto Folktandvården i Uppsala län
Nyheter | Vård | Vård

Säkrar tandvård till utsatta äldre

Folktandvården i Uppsala inför ett äldreombud på varje tandvårdsklinik. Det kan rädda munhälsan hos fler sköra äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-06

– Vi vill arbeta mer aktivt för att fånga upp kontakten med sköra äldre så att de inte tappar sina tandvårdskontakter, vilket annars är väldigt lätt hänt, säger Linda Alexandersson, kommunikationschef på Folktandvårdens ledningskontor.

I ett nytt projekt, via Kunskapscentrum för äldretandvård, utbildas därför ett äldreombud på varje tandvårdsklinik.

Tappar kontakten

Bakgrunden till satsningen är det faktum att sköra äldre ofta tappar kontakten med tandvården och därmed får försämrad munhälsa.

– Vi behöver fånga upp de äldre patienterna innan de väl flyttar till äldreboende där vi i värsta fall kan upptäcka att bettet är raserat på grund av utebliven tandvårdskontakt, säger Ulrika Kjellsdotter, som ansvarar för det nya äldreprojektet.

Återbud

En journalstudie inom tandvården visar att var fjärde patient äldre än 75 år lämnar återbud till sin inbokade tandläkartid.

– Men äldre tänder behöver ju tvärtom mer omsorg. Den här patientgruppen är därför i behov av både råd och förebyggande vård, säger Ulrika Kjellsdotter, som också är tandhygienist vid Folktandvården i Tierp.

Ny rutin

Det rör sig om ensamma äldre som succesivt blir mer beroende av hjälp i hemmet, berättar Ulrika Kjellsdotter. De har många läkemedel som kraftigt påverkar munhälsan. När de får en kallelse till sin tandvårdsklinik ringer de ofta återbud eller väljer att inte komma.

Har kvar egna tänder

Äldres munhälsa försämras med stigande ålder och ökat omvårdnadsberoende.

Samtidigt har idag de flesta äldre egna tänder och är därmed beroende av förebyggande insatser för att behålla dem.

Dölj faktaruta

– Vi inför därför en ny rutin vid återbud där vi direkt erbjuder en ny tid. Om patienten avböjer ber vi att få ringa upp inom två månader med en ny tid och kommer överens om nästa samtalskontakt, säger Ulrika Kjellsdotter.

Engagemang

Det första utbildningstillfället är genomfört. Ett andra tillfälle sker under september. Därefter startar klinikerna med den nya rutinen.

– Det känns verkligen jättebra och engagemanget från ombuden är stort. Många av dem har erfarenhet från uppsökande verksamhet och mobila tandvårdsenheter, säger Ulrika Kjellsdotter.

Söker anhöriga

Ett äldreombud ansvarar för att ha kontakten med de sköra äldre patienterna. De bevakar och följer upp samtalslistor och upprätthåller kontinuerlig kontakt så att ingen glöms bort. Om det inte fungerar att ha kontakt med patienten personligen söker man kontakt med anhöriga.

Dölj faktaruta

 

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas