Nya stadgar: Ombuden enades till slut
Eva Eriksson på SPF Seniorernas senaste kongress.
Nyheter | Kongressen

Nya stadgar: Ombuden enades till slut

SPF Seniorerna uppgraderar sina stadgar. Beslutet togs på tisdagen, kongressens andra och sista dag.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-25

Stadgar sägs ofta utgöra organisationens DNA, dess själ och identitet.

Så också för SPF Seniorerna. Det märktes när förbundsstyrelsens förslag om nya stadgar kom upp till debatt.

Uppskjutet

Förslaget som egentligen skulle ha föredragits vid kongressen i juni 2020 men som sköts upp på grund av pandemin, kunde nu presenteras av förbundsstyrelsen för prövning av kongressombuden.

Men debatten blev omfattande och bitvis tuff. Elva föreningar i Stockholm, som befarade bland annat toppstyrning och ombud från Skåne, Värmland, Halland och Gotland hade invändningar.

Ett avgörande

Kongressen beslutade att man inte ville ha fler återremisser utan ville se frågan avgjord en gång för alla. Uppdraget gavs av kongressen i Gävle 2017, alltså för fyra år sedan. Dags nu att leverera, hördes från flera i talarstolen.

Några av nyheterna är att SPF Seniorerna övergår till att ha ordinarie, fysiska kongresser vart fjärde år, kompletterade med digitala kongresser vartannat år.

Året före val

Det innebär bland annat att ledamöter till förbundsstyrelsen väljs på fyra år, i stället för dagens tre år, men att motionsbehandling sker vartannat år, något som kan öka möjligheterna för kongressen att påverka den äldrepolitiska inriktningen.

De ordinarie kongresserna ska hållas senast i juni månad året innan riksdagsval genomförs.

Central uppbörd

Kongressen beslutade också att så kallad central uppbörd ska införas i hela organisationen. Föreningarnas uppgift att ta in medlemsavgift övergår alltså helt och hållet till förbundsnivå.

En annan nyhet är att så kallat stödmedlemskap nu kan beviljas.

Tacksam

Förbundsordförande Eva Eriksson tackade ombuden efter avslutad debatt och ett stort antal inlägg, tilläggsyrkanden och repliker.

– Jag är stolt och glad över att vi har kunnat anta våra nya stadgar. Många ombud har visat storsinthet och det uppskattar jag mycket. Det ökar känslan av tillhörighet, och det gör oss starkare.

Från årsskiftet

1 januari 2022 träder de nya stadgarna i kraft.

Nästa ordinarie kongress kommer att äga rum 2023. Då avslutas den mandatperiod som nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen är valda på.

Eftersom Stockholm egentligen skulle ha haft kongressarrangemanget 2020, men detta gick om intet på grund av pandemin får man istället en ny chans 2023, något som distriktsordförande Ann Hedberg Balkå tackade för och samtidigt passade på att hälsa alla distrikt välkomna till.

Vi Unga snart medlem i SPF Seniorerna

En av gästerna på SPF Seniorernas kongress var organisationen Vi Unga och dess förbundsordförande Bartosz Stroinski.

Vi unga presenterades för kongressen enligt SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström som ”vår speciella vän i organisations-Sverige”.

Organisationen har precis fyllt 65 år, och passar då på att med glimten i ögat men på fullt allvar önska sig ett medlemskap i SPF Seniorerna, något som faktiskt kan tillmötesgås sedan kongressen ändrat och kompletterat stadgarna med möjligheten att ta emot så kallade stödmedlemmar.

– Vi ansöker om medlemskap, för att ta del av er visdom, sa Bartosz Stroinski till SPF-ombuden.

– Vi tillhör landsbygdsrörelsen genom Studieförbundet Vuxenskolan. SPF Seniorernas Kjell Hansson finns i vår styrelse, vilket öppnar upp för mer samarbete.

Det finns ett flertal gemensamma frågor för Vi Unga och SPF Seniorerna att driva, framhöll Bartosz Stroinski.

– Digitaliseringens stora nackdelar på landsbygden, pandemins effekter, åldersmaktsordningen i samhället som innebär att många av oss marginaliseras. För att nämna några exempel.

Låt oss kroka arm i fler frågor lokalt, regionalt och nationellt, framhöll Bartosz Stroinski.

– Vi precis som ni finns över hela landet. Vi vill göra ungas röst hörd. Ni vill göra samma sak för äldre.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-08-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas