Genombrott för krav på utredning om dödshjälp
Foto: GettyImages
Nyheter | Kongressen

Genombrott för krav på utredning om dödshjälp

SPF Seniorerna vill se en parlamentarisk utredning om frivillig dödshjälp.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-24

En enig kongress ställde sig på måndagen (23/8) bakom förbundsstyrelsens förslag.

”SPF Seniorerna står för den enskildes rätt till självbestämmande genom hela livet. Det vore enkelt att applicera samma synsätt på kravet om individuell rätt till självvalt livsslut.” motiverar förbundsstyrelsen sitt nya ställningstagande.

Måste utredas

Men frågan är inte enkel.

”Hur definieras ´värdigt livsslut´ och vem gör definitionen? Vad sker med läkarkårens etiska regler om dess medlemmar samtidigt assisterar ett självmord, och skulle det påverka allmänhetens förtroende för läkarkåren och sjukvården?” frågar sig förbundsstyrelsen.


Vägen fram bör grundas i en utredning utförd av de politiska partierna.

”För att klargöra dessa och andra frågor, samt för att ha ett fullgott beslutsunderlag så att Sverige kan ta ställning till om frivillig dödshjälp ska tillåtas, krävs en gedigen utredning. Med tanke på frågans art bör denna utredning vara parlamentariskt sammansatt och få god tid på sig att sätta sig in i frågeställningarna, och ta hänsyn till allmänhetens inställning i frågan.” skriver förbundsstyrelsen.

Oregonmodellen

Två motioner föranledde förbundsstyrelsen att göra sitt ställningstagande.

SPF Seniorerna Herrevad i Västmanland, med stöd av distriktet, vill att SPF Seniorerna arbetar för ”rätten till en värdig död” och SPF Seniorerna Handens styrelse föreslår att SPF Seniorerna ”med kraft verkar för att Sveriges riksdag tillsätter en utredning om frivillig dödshjälp enligt den så kallade Oregonmodellen”.

Förbundsstyrelsen, och sedermera kongressen, gick på linjen att avslå de båda motionerna – men alltså att arbeta för en parlamentarisk utredning av frågan.

Process pågår

Det är andra kongressen i rad som SPF Seniorernas kongressombud hade att ta ställning till frågan om så kallat självvalt livsslut eller dödshjälp.

Samhällsdebatten har rört sig i den riktning som SPF Seniorerna nu ansluter sig till. Bland annat har allt fler politiska partier ställt sig bakom idén om en parlamentarisk utredning. SPF Seniorernas hedersordförande och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) har länge drivit kravet på en utredning.

Sluttande plan

Invändningen är att en utredning kan öppna för en utveckling som inte kan kontrolleras på ett rimligt sätt, att man ofrivilligt hamnar på ett sluttande plan som skulle kunna drabba inte minst äldrevården på ett oetiskt sätt.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas