SPF Seniorerna samlade igen
Nyheter | Kongress

SPF Seniorerna samlade igen

"Så är vi samlade igen – fysiskt. Visst känns det ovant och märkvärdigt att vara så många samlade på en och samma plats? Om än under smittskyddssäkra former".

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-22

Det sa SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson när hon öppnade förbundets trettionde kongress i Aronsborg utanför Bålsta norr om Stockholm på måndagen.

Fjorton månader efter att hon öppnade den första delen i digital form, i juni 2020.

– Det är med ödmjukhet jag står här fysiskt inför er. Efter ett och ett halvt års pandemi är vi tillbaka. Nästan som förr.

Men pandemin är inte över, konstaterade Eva Eriksson. Det är en smärtsam erfarenhet som vi bär med oss.

Bakgrunden är att många har insjuknat och dött av ett virus som för två år sedan var okänt. Till och med förra veckan har drygt fjorton och ett halvt tusen personer avlidit med covid-19. Av dem hade drygt 13 000 personer fyllt 70 år. Det är 89 procent av alla avlidna.

– Vi ska minnas de avlidna och skänka deras närstående värmande omtanke.

Ett fantastiskt jobb

Det var en stolt förbundsordförande som slog fast att SPF Seniorerna inte ställde in sin verksamhet på grund av pandemin, utan ställde om.

– Digitalt har vi genomfört hundratals årsmöten, stämmor, medlemsmöten, utbildningar och konferenser, och fikastunder. Ja till och med en halv kongress har genomförts i digital form. Förbundskansliet arbetade hårt trots en period av permitterad personal. Vår populära medlemstidning Senioren fortsatte att ge ut sina nummer trots minskade annonser. Vårt erbjudande av centrala medlemsförmåner har fortsatt och till och med utökats med fler samarbeten och rabatter. Vi har gjort ett fantastiskt jobb under pandemin.

Varit isolerade

Organisationer som vår är kittet i demokratin under en kristid.

Liksom under normala omständigheter har SPF Seniorerna under pandemin också varit seniorers röst, underströk Eva Eriksson.

– Vi har talat för alla isolerade 70-plussare, vi har talat för de som inte själva kunnat eller orkat höja sin röst. Vi har agerat vakthund, pådrivare och problemlösare.

En av förbundet kampanjer handlade om att ifrågasätta särbehandlingen av 70-plussare, påminde Eva Eriksson.

– Många seniorer uppfattade särbehandlingen som kränkande och den ledde till rädsla och självpåtagen isolering – skadligt för den psykiska hälsan. Folkhälsomyndigheten lyssnade till oss och införde småningom samma begräsningar för alla, oavsett ålder.

– Vi kritiserade besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Småningom hävdes även det.

Stolt men inte nöjd

Eva Eriksson beskrev en lång rad äldrepolitiska frågor där SPF Seniorerna har agerat offensivt. Men även om hon är stolt så är hon inte nöjd.

– Vi har många frågor där vi ska höja seniorers röst.

– En av dem gäller äldres sjukvård och omsorg. Äldreomsorgen måste uppgraderas. Den kan inte få fortsätta vara kommunernas budgetregulator, där man skär ner och sparar när någon annan del av kommunens verksamhet behöver resurser.

Men äldres rätt till värdig vård och omsorg måste återupprättas.

– Partierna medger detta, men man visar inte på lösningar, trots att det krävs verkliga krafttag.

Ojämlikhet i omsorg

Det handlar om att det saknas en definition av äldreomsorg, fortsatte Eva Eriksson.

– Det finns ingen samlad beskrivning av vad som ska åstadkommas, på vilket sätt det ska göras, och därför inte heller vilken kompetens som behövs för uppdraget. Därmed vet invånarna inte vad de kan förvänta sig, eller vad de har rätt att kräva. Samhällskontraktet är otydligt.

Var man bor i landet eller hur mycket pengar man har i plånboken kommer att ha en betydelse för den vård och omsorg man får som äldre. Det är oacceptabelt.

Kommuner och regioner skyller på varandra eller på staten, underströk Eva Eriksson. Här behövs också påtryckningar från SPF Seniorerna.

Diskrimineringen

Eva Eriksson pekade också ut ålderismen som ett nyckelområde.

– Ålderismen grasserar i Sverige – mer än i något annat land. Om människor beter sig illa mot äldre just för att de är äldre, behandlar äldre som mindre vetande, eller som några som man inte behöver räkna med. Då leder det lätt till en känsla hos seniorer att vi inte hör till, att vi är utanför.

– Sverige måste göra upp med ålderismen! Och vi ska vara med och avslöja den.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas