Blåslampa på för lag om pensionärsråd
Blogg | Nyheter | Kongressen

Blåslampa på för lag om pensionärsråd

En fyrklöver av motionärer kräver ett lagstadgat inflytande för seniorer.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-19

Äldre personer som på grund av ohälsa inte kan höja sin röst och göra sig gällande i sin situation behöver en organisation som med samlad kraft och tyngd kan lyfta upp aktuella äldrefrågor.

Det skriver Norra Älvsborgsdistriktet av SPF Seniorerna i en motion till SPF Seniorernas förestående kongress (23-24/8).

”Äldrefrågor tillhör en stor intressegrupp. Endast äldre vet vad som är bäst i sin livssituation.” skriver distriktet som vill att samtliga kommuner ska ha ett kommunalt pensionärsråd.

Tas plötsligt bort

Men idag betraktas råden som en ”frivillig verksamhet” som på godtyckliga grunder kan tas bort, skriver Per-Ola Ålstam, SPF Seniorerna Västervik i en annan motion i samma ärende.

Hans förslag – som får bifall av SPF Seniorerna Kalmar läns distriktsstyrelse – är att kommunala pensionärsråd, oftast benämnda KPR, ska lagstiftas att finnas i samtliga landets kommuner. Dessutom bör råden organiseras direkt under sin kommunstyrelse.

Få till riksdagen

Och visst lägger ett antal kommuner och regioner ner sina pensionärsråd, konstaterar SPF Seniorernas Skånedistrikt i en tredje motion.

Till det kommer att partierna inte sätter upp äldre personer på valbar plats på valsedlarna till riksdagen.

I besparingstider är dessutom risken att KPR och RPR sparas bort – om det inte lagstadgas att de ska finnas, menar distriktet.

Skånedistriktet går därför till kongressen med förslaget att förbundet ska verka för att riksdagen lagstiftar om att KPR och regionernas motsvarighet, RPR, lagstiftar i frågan.

Erfarenheter

Lillemor Arvidsson, SPF Seniorerna Stenungsbygden, fullföljer fyrklövern av motionärer som vill att KPR blir en lagstadgad kommunal verksamhet.

Eftersom de inte har lagstöd idag saknar de ofta hög status i kommunerna, menar Lillemor Arvidsson. Detta trots att råden borde vara en viktig länk mellan äldre och kommunens företrädare.

”Våra erfarenheter kommer väl till pass exempelvis vid nybyggnationer av boenden”, argumenterar Lillemor Arvidsson.

Grannländer har

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom samtliga fyra motioner. Man vill också ha kongressens stöd för att kräva att Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram ett reglemente för pensionärsråden.

”Ett standardreglemente bör utformas för att säkerställa likvärdighet över landet. SKR är bäst lämpad att ta fram ett sådant rekommenderat reglemente.” skriver förbundsstyrelsen, som också konstaterar att pensionärsråd sedan flera år är obligatoriska i våra grannländer Finland, Norge och Danmark.

Kämpat länge

Det är inte första gången som en SPF-kongress har att hantera motioner om pensionärsråd som borde få lagligt stöd. Kravet har kommit upp på snart sagt varje kongress de senaste 15 åren.

Regeringen kommer dock inte till skott, trots vallöfte 2018 från Socialdemokraternas sida.

Det relativt stora antalet motioner till årets kongress ger en bild av hur viktig frågan är för SPF Seniorernas funktionärer ute i landet.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-19
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas