”SPF Seniorerna behöver göra sig mer känt”
Foto: Tomas Södergren
Nyheter | 5 dagar kvar

”SPF Seniorerna behöver göra sig mer känt”

På måndag (23/8) öppnar SPF Seniorerna portarna till sin kongress. En fråga gäller hur organisationen ska bli synligare.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-18

En lång rad motioner gäller SPF Seniorerna som organisation, så kallade förbundsinterna motioner.

En sådan motion som förbundsstyrelsen vill att kongressen bifaller gäller en fortsatt satsning på att göra SPF Seniorerna mer känt bland allmänheten.

Synlighet ger fler medlemmar vilket ger ökat inflytande – ett avgörande verktyg för att SPF Seniorerna ska göra livet bättre för landets seniorer.

Prioriterat

Det är Rolf Lundberg, med stöd av sitt distrikt i Värmland, som vill att förbundsstyrelsen får i uppdrag att prioritera ”en kraftfull satsning i syfte att göra SPF Seniorerna allmänt känd bland vår befolkning”.

Sedan 2019 arbetar förbundet aktivt med just en så kallad kännedomskampanj för att sprida kunskap om SPF Seniorerna, konstaterar förbundsstyrelsen i sitt svar till motionären.

”Arbetet kommer att fortsätta efter kongressen och är ett av förbundets prioriterade områden.”

Kan bidra

Cirka 89 procent av befolkningen över 60 år känner till SPF Seniorerna till namnet, konstaterar förbundsstyrelsen och hänvisar till Kantar Sifos Anseendeindex.

”Synlighet i media och vänner, familj och kollegor är de två främsta kontaktytor som gett allmänheten kännedom om SPF Seniorerna. Så väl medlemmar som alla förbundets organisationsled – föreningar, distrikt och förbund – har alltså möjlighet att bidra till ökad kännedom. Insatser från var och en av oss kommer att göra SPF Seniorerna mera känt.”

Sänds på webben

Återstår att se hur kongressen mottar motionen och förbundsstyrelsens förslag till bifall.

Kongressen är offentlig och strömmas i realtid på SPF Seniorernas hemsida. Gå in på www.spfseniorerna.se så kan du följa diskussionerna direkt.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas