Stridsrop för en bättre äldreomsorg
Nyheter | Kongress 2020
Foto: Kristina Adolfsson

Stridsrop för en bättre äldreomsorg

Pandemin har tydligt visat hur samhället behöver oss seniorer. Det sa SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson när hon öppnade förbundets kongress.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-12

– Vi har under flera år påpekat bristerna i äldreomsorgen. Tänk om politikerna lyssnat lite mer på oss som har erfarenhet och klokskap – då hade det inte behövts en pandemi för att samhället skulle vakna och nu ge oss rätt, sa Eva Eriksson.

Nu träder forskare, läkare och personal fram och instämmer i den kritik SPF Seniorerna har fört och fortsätter att föra fram.

– Det måste till ordentliga förändringar i äldreomsorgen, och det ska vi bidra till lokalt, regionalt och nationellt. Granska, ställ frågor, utkräv både svar och ansvar. Vi ska känna oss stolta, men inte nöjda, över det vi gjort hittills. Men arbetet är långt ifrån färdigt, håll i och håll ut.

Sänds direkt

Med talet drog SPF Seniorernas unika kongress igång, unik eftersom den genomförs på nätet.

Förbundsordförande Eva Erikssons inledningsanförande på förmiddagen (12/6) hölls från en talarstol på kansliet i Stockholm och gick ut över SPF-landet via en digital plattform.

Dessutom sändes talet, och hela kongressen, direkt på SPF Seniorernas hemsida.

Värdefullt arbete

Det var en stolt förbundsordförande som tog till orda. Stolt över allt som gjorts och genomförts under den gånga, treåriga mandatperioden:

– Det har varit tre otroliga år. Vi har åstadkommit mycket genom att synas i media och genom otaliga möten med beslutsfattare i både regering och riksdag. Vi har diskuterat läkemedel, sänkt skatt, pensioner, äldreomsorg och vård, bostäder och digital inkludering – och äldres ofriviloga ensamhet, sa Eva Eriksson som också framhöll att det är ”ett fantastiskt uppdrag” att få leda SPF Seniorerna.

– Lika fantastiskt är allt det värdefulla arbete som görs i föreningar och distrikt. Fikaträffar, promenader, motion, arbete mot ensamhet, nya vänner samt arbete och granskning av vård, omsorg, bostäder, trafikfrågor i kommuner och regioner.

Beslutsamhet

Eva Eriksson riktade ett tack till de äldrepolitiska kämparna ute i landets kommuner och regioner.

– Ert arbete i de kommunala och regionala pensionärsråden gör skillnad. Allt för att förbättra vardagen och livet för seniorer.

– Detta ska vi fortsätta med och med än mer kraft och beslutsamhet än tidigare. Vi som seniororganisation behövs mer än någonsin.

Vår senioritet

Eva Eriksson ägnade en stor del av sitt tal åt att kritisera samhällets syn på äldre.

– Seniorer klumpas ihop och ses som ett stort kollektiv. Det antas att många av oss inte kan eller vill fatta egna beslut.

Men så är det definitivt inte, markerade Eva Eriksson. Tvärtom:

– Vi seniorer är alla olika – precis som alla andra. Vi är unika, med egen vilja och egna önskemål. Vi har levt ett långt liv, där vi hela tiden har behövt fatta en rad viktiga beslut. Det är vår självklara rätt att fortsätta göra det – i kraft av vår senioritet. Vi har erfarenhet, kunskap, är levnadsglada och vi gör stor nytta i samhället.

Accepterar inte

Ålderismen tar sig allvarliga uttryck i pandemins tidevarv, då samhällets förhållningsorder till äldre har blivit alldeles för svepande, med svåra följder.

– Vi accepterar inte att vi buntas ihop och framförallt säger vi ifrån när inte en fullgod och heltäckande analys har gjorts av risker och rekommendationer. Det är inte bara att göra vad man hinner innan ett visst datum och sen bocka av oss 70-plussare och därefter gå vidare till förutsättningar för nöjesparker, fotbollsallsvenskan och restauranger, sa Eva Eriksson med hätta i rösten.

– Vi kräver att seniorers villkor står högt på dagordningen, att isolering och psykisk ohälsa beaktas och att en ordentlig analys görs.

Eva Eriksson omvald

Eva Eriksson omvaldes på fredagen (12/6) som förbundsordförande för SPF Seniorerna. Kongressens ombud var eniga.

– Det är med stolthet och beslutsamhet jag tar mig an uppdraget att fortsätta leda SPF Seniorerna. Som seniororganisation behövs vi mer än någonsin, säger Eva Eriksson i en kommentar.

– Vi ska fortsätta att arbeta för en värdig äldreomsorg, högre pensioner, jämlik vård och fler bostäder för seniorer. Vi ska ha ett samhälle som genomsyras av seniorrespekt, säger Eva Eriksson som har lett förbundet sedan juni 2017.

SPF Seniorerna är med sina cirka 260 000 medlemmar en av Sveriges största ideella organisationer.

Dölj faktaruta

Foto: Kristina Adolfsson

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-12
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas