Nio av tio fick inte sjukhusvård
Nyheter | Pandemin
Foto: Colourbox

Nio av tio fick inte sjukhusvård

Bara 13 procent av de på äldreboende som dött med covid-19 fick sjukhusvård.

Jan Arleij
Publicerad 2020-08-11

Det visar Socialstyrelsens preliminära statistik.

Av totalt 882 avlidna fram till mitten av maj har 111 fått tillgång till vård på sjukhus.

I stället har de drabbade vårdats och dött på boendet.

Så många har sjukhusvårdats

20 929 personer har vårdats på sjukhus för covid-19 i Sverige. Endast 1 093 av dem, eller 5,2 procent, var också inskrivna på särskilt boende.

Under perioden 1 mars-15 maj dog 882 personer från äldreboenden med covid-19. Totalt 111 av dessa hade sjukhusvårdats för covid-19, vilket utgör 12,6 procent.

Statistiken är preliminär och patienterna som är inräknade har haft diagnosen covid-19 som huvud- eller bidiagnos.

Källa: Socialstyrelsen, statistik från 5 augusti

 

Dölj faktaruta

Det är dock svårt att dra säkra slutsatser, tycker Thomas Lindén, statschefläkare och avdelningschef på Socialstyrelsen.

– Statistiken kan inte ensamt visa om personer på äldreboenden har fått för mycket eller för lite sjukhusvård, säger han till TT.

– Det är svårt att säga om det är rätt eller fel att de inte har fått sjukhusvård utifrån statistiken, men var och en ska ha fått en individuell bedömning av sitt behov. Alla som hade behövt sjukhusvård för att bibehålla eller återfå sin hälsa ska naturligtvis få det, säger Thomas Lindén.

Några regioner

Grundfrågan om fler på äldreboenden hade överlevt om de fått sjukhusvård återstår därför att besvara, anser Thomas Lindén, som hänvisar till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Ivo har fått in rapporter om att covidsjuka på äldreboende inte fått sjukhusvård trots att det behövts. Generella vårdbedömningar har gjorts av samtliga covidsjuka på äldreboendet.

Tidigare i somras berättade Ivo att det i några regioner i inledningen av pandemin inte gjordes några individuella bedömningar av personer på äldreboenden.

En rädsla

Många geriatriker, bland dem Lars L Gustafsson som är professor och specialist i läkemedelsbehandling för äldre vid Karolinska institutet, är övertygade om att covidsjuka äldre har drabbats hårt.

– Jag tror att det har funnits en rädsla för att remittera personer till sjukhus, eftersom det har sagts att sjukhusen varit totalt överbelastade, särskilt i början av pandemin, säger Lars L Gustafsson till TT.

”En nyckelfråga för kommissionen”

– Man skulle vilja veta hur inremitteringen till sjukhus har gått till för att se om en bedömning gjorts av läkare på plats i boendet. Dessutom vore det bra att veta hur det gick för de som hamnade på sjukhus.

Gösta Bucht.

Det säger Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, till Senioren.

– Därför är det svårt att dra några säkra slutsatser från siffrorna. Men spontant tycker jag att 13 procent ser lågt ut – fler borde fått möjlighet till sjukhusvård.

Detta särskilt mot bakgrund av alla de rapporter som kommit om att boende inte fått just en ordentlig bedömning på plats, utan att beslut om palliativ vård fattats per telefon. Det är helt emot riktlinjer och best practice, säger Gösta Bucht.

– Oavsett corona skall alla få en bedömning på plats för ett beslut om palliativ vård. En svårt sjuk äldre skall också alltid få en ordentlig geriatrisk bedömning.

Det har ofta getts en för dålig medicinsk bedömning på särskilda boenden även före coronakrisen, enligt SPF Seniorerna. Fler läkarbedömningar måste till även efter pandemin för att höja kvaliteten på sjukvården.

– De som bor på särskilda boenden behöver en bra äldresjukvård, inte bara äldreomsorg, säger Gösta Bucht.

– Det här måste bli en av de viktigaste frågorna för den nytillsatta kommissionen.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-08-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas