Flera sjukdomar hos avlidna i covid-19
Nyheter | Pandemin
Foto: Colourbox

Flera sjukdomar hos avlidna i covid-19

En majoritet av dem som dött med bekräftad covid-19 utanför sjukhus hade bakomliggande sjukdomar. Det visar en granskning som gjorts av Region Östergötland.

Jan Arleij
Publicerad 2020-08-18

En majoritet av de äldre som avlidit utanför sjukhus med bekräftad covid-19 hade också bakomliggande sjukdomar.

Dessa sjukdomar bidrog till eller var helt avgörande för att patienten skulle dö.

Det visar en granskning som Region Östergötland gjort.

Hälften

Regionen har granskat samtliga dödsfall som avlidit i hemmet eller på särskilt boende med bekräftad covid-19.

Journaler från 122 personer har granskats – vilket är 51 procent av de 240 personer som hade avlidit i länet när granskningen gjordes.

Andra sjukdomar

Dödsorsaken i dödsorsaksintyget har varit covid-19, men granskningen visar att andra sjukdomar som hjärtsjukdom, lungsjukdom eller demens kan ha bidragit eller varit avgörande dödsorsak.

– I några fall kan covid-19-diagnosen ha bidragit till att dödsfallet skedde tidigare än det annars skulle ha gjort, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland, i ett pressmeddelande.

– Granskningen visar att väldigt många av dem som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad. Men varje dödsfall är givetvis sorgligt för de närstående,

Lära mer

I granskningen har man även tittat på vilka vårdinsatser som gjorts, skriver Läkartidningen. Vårdplaner fanns upprättade i 90 procent av fallen. Morfinpreparat var basen i den palliativa behandlingen och i enstaka fall förekom behandling med syrgas. Symtom från luftvägarna har sällan dominerat den sista tiden före döden, i stället har det ofta handlat om allmän försvagning.

– Granskningen är ett led i vårt patientsäkerhetsarbete och ett sätt att lära oss mer om covid-19 och hur vi ska hantera sjukdomen, säger Stefan Franzén.

38 särskilda boenden

Dödsfallen har rapporterats in från 38 kommunala boenden i länet. En klar majoritet, 84 procent, av boendena i Östergötland hade med andra ord inga rapporterade dödsfall med covid-19.

Bland de 122 avlidna som ingår i rapporten hade 111 omfattande samsjuklighet och 11 hade måttlig samsjuklighet. Hälften var 88 år eller äldre.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-08-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas