Jurist ska leda Coronakommission
Nyheter | Vård | Pandemin

Jurist ska leda Coronakommission

Erfarne juristen Mats Melin ska leda coronakommissionen. - Vi måste rusta oss för framtiden, säger han.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-30

Regeringen sjösatte på tisdagen (30/6) den kommission som ska granska de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19.

Ordförande för kommissionen blir Mats Melin. Han var mellan 2011 och 2018 justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare regeringsrätten. Dessförinnan var han mellan 2004 och 2011 chefsjustitieombudsman. Mats Melin har medverkat i flera statliga utredningar och även tjänstgjort som kanslichef i EG-domstolen.

– Det är ett viktigt arbete som vi har framför oss, inte minst för att vi ska kunna göra lärdomar och stå rustade inför nästa kris, sa Mats Melin, som medverkade via länk när regeringen höll en pressträff om den nya kommissionen.

Etik och omsorg

Vilka ledamöter som ska ingå i kommissionen kunde regeringen inte presentera. Klart är att de ska representera olika sakområden, som nationalekonomi, vård och omsorg och etik.

Som väntat blir uppdraget brett. Kommissionen ska utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits.

Omfattande direktiv

Här finns kommittédirektiven i sin helhet.

Dölj faktaruta

Kommissionen ska dessutom:

• utvärdera hur krisorganisationen inom regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat under pandemin,

• utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret har fungerat under krisen, och

• lämna förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till.

Delrapporter

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Två delredovisningar ska lämnas, en den 30 november 2020 och en den 31 oktober 2021.

Den första delredovisningen ska syna smittspridningen inom vård och omsorg om äldre.

Gått till mötes

Regeringen har valt att lyssna på de övriga partierna som krävt att kommissionen inte ska innehålla politiker.

Man har också böjt sig för kravet att kommissionen ska slutredovisa sin rapport i god tid före valet 2022.

Ledamöterna

Den 3 juli kom besked om vilka som blir ledamöter i kommissionen.

Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.
Ann Enander – professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.
Vesna Jovic – socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner.
Camilla Lif – präst och tf. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.
Torsten Persson – professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
Göran Stiernstedt – docent.
Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas