Bristande beredskap ska utredas djupare
Nyheter | pandemin
Foto Colourbox

Bristande beredskap ska utredas djupare

Regeringen vill utreda möjligheterna att bygga upp särskilda beredskapsapotek.

Jan Arleij
Publicerad 2020-08-26

Riskerna med Sveriges svaga beredskap när det gäller försörjning av läkemedel och materiel har diskuterats intensivt de senaste åren.

Coronapandemin visade med obarmhärtig tydlighet vilka konsekvenserna blir av ett sådant sätt att organisera samhället.

Vidgat uppdrag

Nu ska därför ett eventuellt införande av beredskapsapotek utredas.

Det innebär att vissa apotek ska ha ett särskilt ansvar för att säkra läkemedelsförsörjningen till enskilda i krissituationer eller vid höjd beredskap.

Apotekets roll

Regeringen breddar därmed den pågående beredskapsutredningen.

Tilläggsdirektivet innebär också att utredningen särskilt ska ta ställning till vilka uppgifter som de statligt ägda bolagen Apoteket AB och Apotek produktion och laboratorier AB ska ta ansvar för.

Beredskapsutredningen

Tillsattes 2018 för att stärka hälso- och sjukvårdens krisberedskap. Den allvarliga materielbrist som drabbade fem regioner förra året ledde till ett utvidgat uppdrag för utredaren Åsa Kullgren att se över situationer under mer normala förhållanden.

Nu ska utredningen beakta erfarenheter från covidutbrottet i sitt fortsatta arbete. Den del av utredningen som rör försörjningen av läkemedel och material tidigareläggs något. Tidigare var datumet för redovisning den 30 september 2021, men nu blir det den 1 april. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 28 februari 2022.

Dölj faktaruta

Sedan tidigare har utredningen i uppdrag att utreda vilket ansvar olika privata aktörer som apotek och läkemedelstillverkare bör ha.

– Både avregleringen av apoteksmarknaden och coronapandemin understryker hur viktigt det är att klargöra olika aktörers ansvar för trygg tillgång till läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial vid kriser, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Tillverkning

Utredningen ska också ge förslag på vilken tillverkningsberedskap som behöver finnas i Sverige, eller om materiel och olika kritiska läkemedel kan tillhandahållas genom ett nordiskt samarbete.

– 2020 har visat att alla tillgängliga resurser kan behöva mobiliseras vid en kris, säger socialminister Lena Hallengren.

Ska tvingas ställa upp i kris

Regeringen vill se till att privata vårdaktörer i händelse av en kris ska vara skyldiga att förse offentlig vård med både personal och läkemedel om det beordras.

De privata vårdaktörerna ska i sådana fall få ersättning.

– Det har funnits privata aktörer som varit villiga att hjälpa till men det har inte alltid varit så. I en krissituation kan man inte enbart vänta på att det ska finnas en vilja, säger Lena Hallengren till Dagens Nyheter.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-08-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas