Bristen på läkemedel förvärras
SONY DSC Foto: Mostphotos
Nyheter | Mediciner

Bristen på läkemedel förvärras

Allt oftare tar läkemedel slut. Det slår särskilt hårt mot seniorer med många läkemedel, menar experter.

Jan Arleij
Publicerad 2019-12-11

Förra året restnoterades – när tillverkaren inte kan leverera ett läkemedel till apotek eller vård – 700 läkemedel i Sverige. I år ser det ut att bli ännu fler.

Exemplen är många: viss antibiotika och ett läkemedel mot sköldkörtelsjukdomen hypotyreos har nyligen restnoterats. I somras uppstod brist på litium, som förskrivs till personer med bipolär sjukdom. Blödningshämmande medel och läkemedel som används vid lungsjukdomen kol, lunginflammation eller migrän är ytterligare exempel på läkemedel som periodvis har tagit slut.

Små marginaler

– Läkemedelsförsörjning är en komplex kedja med många delar allt från att den verksamma substansen tillverkas till att patienten får sitt läkemedel, säger Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket, till Senioren.

– Marginalerna tycks hela tiden minska i alla led. Går det då fel någonstans i den här kedjan så står man utan medicin i slutledet.

Johan Andersson.

Varför ökar problemen hela tiden?

– Felmarginalerna minskar när alla olika led hela tiden fortsätter att effektivisera sin egen del. Sårbarheten har på det sättet ökat.

Storkonsumenter

SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor är geriatrikern Gösta Bucht anser att situationen är djupt otillfredsställande.

– Seniorer drabbas särskilt. Vi är storkonsumenter och vi har större problem med att ta oss till apotek. I glesbygden är det ofta än värre.

Därför tar medicinen slut

* Det finns numera ingen myndighet som ansvarar för läkemedelsförsörjningen. Före avregleringen 2009 av apoteksmonopolet hade Apoteket AB ett visst ansvar för planering, krissituationer och beredskapslager. Efter 2009 avvecklades också de nationella beredskapslagren.

* Restnotering av läkemedel är även ett internationellt problem. Förklaringar som hålls fram är problem i tillverkningen, brist på aktiv substans, oväntat hög efterfrågan, liksom minskad lagerhållning i strävan att hålla nere kostnader.

* Det finns också fler läkemedel på marknaden. En större andel är framtagna för behandling av små patientgrupper.

Dölj faktaruta

Thony Björk, apotekare och SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor, håller med:

– Det är inte ovanligt att vid 75-80 års ålder ha 5-10 olika läkemedel. Då ökar risken givetvis för att något av dessa inte finns i lager när man skall hämta ut en ny omgång.

Måste tvinga

Många kritiker efterlyser nu skarpa insatser. Bland annat bör lagen ses över, ansvaret hos myndigheterna förtydligas och kraven på läkemedelsföretagen skärpas så att läkemedel alltid finns tillgängliga.

Debattörer som Jan Calissendorff, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, anser att dagens situation riskerar folkhälsan.

– Regering och ansvariga myndigheter måste tvinga läkemedelsföretagen att hålla mediciner tillgängliga och apoteken att erbjuda dem överallt, anser han.

Ska utredas

Socialminister Lena Hallengren (S) hänvisar till att regeringen tillsatt en statlig utredning om ansvaret för hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap.

– Men vi behöver givetvis en fungerande tillgång till läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial även under normala förhållanden.

Lena Hallengren.

Den 14 november kom ett tilläggsdirektiv:

– Utredaren får ett utökat uppdrag att analysera vilka åtgärder som behövs för att förebygga och hantera bristsituationer under förhållanden då inte någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen.

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas den 30 september 2021.

Förbeställa

Medan utredningarna mal på har Thony Björk ett råd:

– En sak man kan göra är att förbeställa sina läkemedel, endera direkt på det apotek man brukar använda sig av eller via e-handel med hjälp av e-legitimation.

– Man kan då välja hur man får sina läkemedel – direkt hem, via ombud eller direkt till det apotek man brukar anlita.

Så kan det bli bättre

Forskare vid Lunds universitet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram förslag på hur Sverige kan säkra sin läkemedelsförsörjning, både i vardagen och i händelse av kris, krisberedskap och krig, under minst tre månader.

Projektet föreslår en snabbutredning för att skapa en ny särskild myndighet som får det ansvar som Apoteket AB hade innan monopolet togs bort.

En ny lag om skyldighet för olika aktörer att lagra vissa livsavgörande läkemedel föreslås också. Finland är förebild för flera av förslagen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-12-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas