”Underbehandlad sjukdom kostar miljarder”
Nyheter | Osteopros

”Underbehandlad sjukdom kostar miljarder”

Var femte minut bryter sig en människa på grund av benskörhet. Det kräver 450 000 vårddygn per år till en kostnad av 15 miljarder. I onödan.

Jan Arleij
Publicerad 2019-03-15

Det framkom på ett seminarium i riksdagen (13/3) arrangerat av Kristdemokraterna. Michael Anefur är ledamot i riksdagens socialutskott:

– Osteoporos eller benskörhet är en av Sveriges största hälsoutmaningar. Vi är många som behöver lära oss mer om sjukdomen som idag är märkligt bortglömd och osynlig i debatten.

Michael Anefur.

Inbjudna experter från vården och företrädare för Osteoporosförbundet radade upp hårda fakta, bland annat att varannan kvinna och var fjärde man beräknas få en osteoporosrelaterad fraktur under sin livstid.

Trots det råder stor underbehandling.

– Ingen äger osteoporospatienten, sa Margareta Berglund Rödén, överläkare vid ortopedkliniken på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Man hamnar mellan stolarna eftersom vården inte följer patienten genom hela vårdkedjan.

– Vad som behövs är att politiker förstår detta och satsar pengar på att utveckla vården. Det skulle definitivt löna sig.

Goda exempel

En orsak till att politiker inte uppmärksammar osteoporos till skillnad från stroke och cancer är att många som drabbas är äldre och kvinnor, sällan en röststark grupp, konstaterade Margareta Berglund Rödén.

Men det finns positiva undantag. Sundsvall är ett, Värmland ett annat och Norrtälje ett tredje. Katrin Rimsby, biträdande klinikchef och överläkare vid geriatriska kliniken på Norrtälje sjukhus:

– Vi har skapat en vårdkedja från fraktur till utslussning i primärvården. Det är oerhört viktigt för patienten.

Sverige hårt drabbat

Benskörhet beror på att balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben i kroppen är rubbad, så att mer ben bryts ner än vad som återbildas.
Orsakerna till osteoporos är många och komplexa. Bristfällig föda, för lågt intag av D-vitamin, låg fysisk aktivitet, låg kroppsvikt, arvsanlag och kortisonmedicinering är några samverkande faktorer. Vidare kan medicinering mot epilepsi, sköldkörtelsjukdomar och vissa reumatiska sjukdomar samt antiöstrogenmedicinering mot cancer leda till försämringar av skelettet.

Sverige är ett av de mest utsatta länderna i världen, enligt Osteoporosförbundet. Cirka 100 000 benskörhetsrelaterade frakturer inträffar varje år i Sverige. Kvinnor efter klimakteriet är hårdast drabbade.

Dölj faktaruta

– På många håll missar politikerna att osteoporos är en dödlig sjukdom, fortsatte Katrin Rimsby. En av fem svenskar som drabbas av höftfraktur avlider inom ett år.

– Frakturens belastning för kroppen blir ofta alltför stor. Man blir sövd och operationen tar också kraft. Bara en tredjedel får tillbaka sin förmåga.

Kan behandlas

Sjukdomen är behandlingsbar och effektiva läkemedel till överkomlig kostnad för patienten finns, enligt Kristdemokraterna.

– Ändå görs väldigt lite. Det här måste bli basalt i svensk sjukvård, summerade Michael Anefur som medgav att han själv kände ”något av skammens rodnad” över att inte ha haft större kunskap om folksjukdomen och dess svåra konsekvenser för så stora grupper.

Ann-Christin Ahlberg.

Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i socialutskottet, höll med:

– Vi kvinnor ställer inte krav, vi ställer oss i kön. Professionen måste därför signalera till oss politiker. En folkhälsokampanj om det här skulle också behövas.

Ministern

Ann-Christin Ahlberg lovade att ta upp frågan med socialminister Lena Hallengren (S).

Michael Anefur efterlyste ett politiskt mål.

– Om vi skulle sätta ett mål om att halvera antalet vårddygn till 200 000 genom olika satsningar som måste få kosta pengar skulle i längden ofantliga belopp kunna sparas.

De medverkade

Michael Anefur, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i socialutskottet.
Margareta Berglund Rödén, överläkare vid ortopedkliniken i Region Västernorrland
Katrin Rimsby, biträdande klinikchef och överläkare vid geriatriska kliniken på Norrtälje sjukhus
Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i socialutskottet.

Seminariet genomfördes i samarbete med Amgen, som är ett av de ledande och största läkemedelsföretagen inom bioteknik i världen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-03-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas