Tiden inne för nya vägval
Bilden är från en tidigare kongress med SPF Seniorerna.
Nyheter | Äldrefrågor

Tiden inne för nya vägval

Snart dags för andra halvlek av SPF Seniorernas kongress.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-10

SPF Seniorernas ombud, distriktsordförande och förbundsstyrelseledamöter samlas i Aronsborg i Bålsta i Uppsala kommun den 23-24 augusti.

Man genomför då del två av kongressen, den del som sköts upp från juni i fjol, då coronasmittan satte stopp för att mötas fysiskt.

Men nu kan ombuden åter träffas och därmed blir det möjligt att få till en mer kreativ och levande debatt än om diskussionerna skulle ha förts digitalt redan förra året.

Ombud som inte vill eller kan delta fysiskt kommer dock att ha möjligheten att delta digitalt.

Bildar karta

Äldrepolitiska vägval och organisationens väl och ve står som alltid i fokus på en SPF-kongress, så också under denna den 30:e kongressen i förbundets 82-åriga historia.

Besluten blir vägledande för SPF Seniorernas alla nivåer – från förbundsstyrelsen i den centrala ledningen, via distrikten och ner till föreningarna.

60 motioner har lämnats in och ska beslutas av kongressens 119 ombud. Distrikt och förbundsstyrelse har läst och tagit ställning och lämnat sina förslag till beslut till kongressen.

Redan debatt

36 av motionerna tar upp äldrepolitiska frågor. Vård och omsorg har verkligen fångat motionärernas intresse – 21 motioner har lämnats in.

Däremot lyser motioner i pensionsfrågan med sin frånvaro. En analys av det är att förbundets arbete med frågan varit så intensivt och blivit så närvarande i den allmänpolitiska samhällsdebatten, att man för närvarande sitter still i båten.

En spegel

Andra områden som motionärer tycker att förbundet ska lyfta gäller miljö och klimat.

– SPF Seniorerna är en del av sin tid och omvärld. Det märks också i de förslag som medlemmar lämnat in, säger SPF Seniorernas samhällspolitiske chef Martin Engman.

– Klimatförändringarna påverkar oss och kommer att innebära stora förändringar för allt levande. Ingen organisation kan passera obemärkt igenom detta.

Själva hjärtat

Hur SPF Seniorernas organisation ska förbättras ytterligare har genererat 24 motioner. Stadgar, medlemsavgifter, medlemssystem, webb och medlemsförmåner har fått motionärer att fatta pennan.

Ett nytt förslag till stadgar läggs på kongressens bord, något som väntas leda till rejäla diskussioner. Som alltid kanske man ska säga, och inte bara inom SPF Seniorerna – när det kommer till stadgar handlar det enligt många om en beskrivning av organisationens själ.

Från 2020

Noterbart är att motionerna lämnades in under 2020, inför den ordinarie kongressen som skulle ha ägt rum 12-14 juni 2020.

Den kunde alltså delvis genomföras i tid, men digitalt. Frågor som avgjordes då handlade bland annat om val av ny förbundsstyrelse och om godkännande av verksamhetsberättelserna och årsredovisningarna för den gångna mandatperioden 2017-2019.

Kongressen är offentlig och strömmas i realtid på SPF Seniorernas hemsida www.spfseniorerna.se

Följ kongressen

Kongressen är offentlig och strömmas i realtid på SPF Seniorernas hemsida. Gå in på www.spfseniorerna.se så kan du följa diskussionerna direkt.

Dölj faktaruta
Aronsborg, plats för kongress.
Jan Arleij
Publicerad 2021-08-10
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas