SPF Seniorerna vässar seniorpolitiken
Kongress 2017 | Nyheter

SPF Seniorerna vässar seniorpolitiken

SPF Seniorerna har tre nya seniorpolitiska program som ska göra förbundet ännu starkare inom seniorrespekt, vård- och omsorgsfrågor samt konsumentpolitik.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-16

Under SPF Seniorernas kongress röstade ombuden igenom tre seniorpolitiska program, som inte bara tar upp bakgrunden till varför frågorna är viktiga för förbundet och vilka krav förbundet ställer, utan även redogör för vilken på vilken nivå kraven bör ställas. Programmen ska användas av SPF Seniorernas medlemmar och alla organisationsled – föreningar, distrikt och förbund.

Ökad status för seniorer

Förbundets politiska program om seniorrespekt ska sätta stopp för fördomar, dåliga attityder och diskriminering av äldre inom såväl arbetsliv som inom andra områden. Det konsumentpolitiska programmet fokuserar framför allt på digitalisering, kontantanvändning och seniormåltider, medan programmet inom vård och omsorg tar upp frågor som personalbrist, anhörigstöd, samverkan inom vården, ökad geriatrisk kunskap samt att även äldre ska ha rätt till goda levnadsvillkor.

Nedan kan du läsa mer om respektive program

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas