Grönt ljus för konsumentpolitisk offensiv
Foto: Tomas Södergren
Kongress 2017 | Nyheter | Historiskt

Grönt ljus för konsumentpolitisk offensiv

SPF Seniorerna antar för första gången i sin historia ett konsumentpolitiskt program.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-14

Gävlekongressens sista beslut den andra dagen (av 3) blev ett ja till SPF Seniorernas första konsumentpolitiska program.

– Vi anser att det behövs en senior konsumentpolitisk röst för att stärka äldres konsumentmakt, sa förbundsstyrelsens Lena Gustafsson som föredrog huvuddragen i programmet för kongressombuden.

Dokumentet ska lägga grunden för SPF Seniorernas påverkan de kommande tre åren.

Formen är ett tolvsidigt program som också innehåller förbundets iakttagelser, analyser och en lista med förslag och åtgärder.

Behövs en seniorröst

Syftet med programmet är att det ska användas av SPF Seniorernas medlemmar och alla organisationsled – föreningar, distrikt och förbund, för att åstadkomma politisk förändring till gagn för äldre.

Programmet innehåller förslag och krav på åtgärder och anger också till vilken politisk nivå som kraven riktas.

”Det behövs en senior konsumentpolitisk röst”, skriver förbundsstyrelsen i förslaget till konsumentpolitiskt program till kongressen, det första i organisationens historia.

”Idag ser vi ett antal utmaningar för seniorer som konsumenter. Det är huvudskälet till att SPF Seniorerna anser att konsumentpolitik är angeläget och att mer måste göras för att stärka seniorers konsumentmakt.”

Matfrågan flyttas

Organisationen driver idag sitt konsumentpolitiska arbete via medlemskap i Sveriges Konsumenter. Frågor om digitalisering, som kontanthantering, och måltider lyfts i programmet.

Den del som handlar om måltider ville dock Stockholmsombudet Christina Folke flytta till ett annat program, nämligen vård- och omsorgsprogrammet som behandlas på torsdagen (15/6). För detta fick hon också kongressens stöd.

Telefonförsäljning

Två motioner som behandlades i anslutning till det konsumentpolitiska programmet och som fått förbundsstyrelsen bifall, fick också kongressens stöd:

• Telefonförsäljning med muntliga avtal ska förbjudas
• SPF Seniorerna ska också verka för att alla äldreboenden ska erbjuda bra internet till de boende

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas