– Nog med förlorade år för lurade kunder
Nyheter | Bedrägeri

– Nog med förlorade år för lurade kunder

Sverige har en av Europas slappaste lagstiftningar när det gäller telefonförsäljning. Nu måste politikerna agera, kräver SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-01

SPF Seniorerna och ytterligare sju organisationer kräver åtgärder i ett debattinlägg på svd.se.

Förra sommaren kom den statliga utredningen ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning”.

Undertecknarna

Jan Bertoft
generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
Amadeu Batel
ordförande SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
Berit Bölander
förbundsordförande, SKPF Pensionärerna
Stig Nyman
ordförande, Handikappförbunden
Christina Rogestam
förbundsordförande, SPF Seniorerna
Niclas Sturesson
ordförande, Konsumentvägledarnas förening
Christina Tallberg
ordförande, PRO Pensionärernas Riksförbund
Siw Warholm
förbundsordförande, Riksförbundet Hem och Samhälle

Dölj faktaruta

Här finns ett förslag som skulle kunna lösa ett av huvudproblemen – att konsumenter går med på avtal de inte förstår, anser debattörerna.

– Där föreslogs någonting som finns i många andra länder och som egentligen borde vara självklart – att konsumenten i efterhand skriftligen ska få bekräfta det avtal som ingåtts under samtalet.

Massiv lobbying

Men både regering och riksdag avvaktar, efter massiv lobbying från branschen, fortsätter organisationerna.

– Nu brådskar det att bevisa att ni politiker står på konsumenternas sida. Sverige kan inte fortsätta att svika konsumenterna genom att ha en av Europas slappaste lagstiftningar på området.

Förlorade år

Många år har förlorats med alldeles för många lurade konsumenter som följd, menar debattörerna.

– Nu brådskar det att få till ett beslut om förslaget om skriftlig bekräftelse. Något annat vore att svika de konsumenter som framgent riskerar att råka illa ut, inte minst äldre, personer med funktionsnedsättning och de med begränsade kunskaper i svenska. Inför valet 2014 svarade i stort sett alla partier att de stöder skriftlighetskravet. Nu är det upp till bevis.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Mörkertal

Hos landets konsumentvägledare gäller över 13 procent av alla klagomål i år telefonförsäljning.
Även hos Post- och Telestyrelsen toppar telefonförsäljning klagomålsstatistiken.
Därtill finns ett stort mörkertal, då många aldrig klagar eller kräver sin rätt.
Källa: Sveriges Konsumenter m fl

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas