Kongress 2017 | Nyheter | Ledarval

Spänningen stiger inför kongressen

Konkurrensen hårdnar om platserna i SPF Seniorernas kommande förbundsstyrelse - också om posten som 1:e vice ordförande. (uppdaterad 7/6)

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-07

På tisdag den 13 juni inleds SPF Seniorernas kongress i Gävle.

En punkt som kommer att tilldra sig stort intresse är hur den nya förbundsstyrelsen kommer att se ut. Tretton personer ska väljas att leda organisationen under de kommande tre åren.

I april presenterade valberedningen sitt förslag till ny förbundsstyrelse för SPF Seniorerna, men nu har en rad nya namn förts fram.

Valberedningens förslag

Det här är valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse.
Återstår att se om de nya nomineringarna från kongressombud kommer att förändra laguppställningen.

Eva Eriksson, förbundsordförande
Richard Olsson, förste vice ordförande
Lena Gustafsson, andra vice ordförande
Anders Bergsten
Lars-Åke Carlsson
Mona Wilsson
Ulf Grell
Chatrine Pålsson Ahlgren
Monica Ulfhielm
Birgitta Borg
Kjell Hansson
Peter Lindgren
Inga-Lott Thörnell

Dölj faktaruta

Sju dagar

Strax innan nomineringsfönstret stängdes, enligt stadgarna sju dagar före kongresstart, kom en rad nya förslag in till valberedningen.

Det betyder att valberedningens tidigare nomineringar får konkurrens och att styrelsen kan få en annan sammansättning än valberedningens förslag, om de nya kandidaterna får stöd av kongressens ombud.

Erfarenhet

Det är fyra nya personer – många av dem med stor eller mycket stor erfarenhet av arbete för SPF Seniorerna – som kongressombud har fört fram till valberedningen:

  • Jan Rülcker, Värmland
  • Tommy Magnusson, Västernorrland
  • Åke Wenrup, Kronoberg
  • Per-Olof Jacobsson, Gotland

Jan Rülcker har redan vana av att arbeta i förbundsstyrelsen, invald på Jönköpingskongressen 2014. Tommy Magnusson och Åke Wenrup är två av landets tongivande distriktsordförande. Per-Olof Jacobsson är ledamot i SPF Seniorerna Gotlands distriktsstyrelse.

Utmaning

Monica Ulfhielm från Stockholm är redan nominerad av valberedningen till en plats i förbundsstyrelsen, men inte som 1:e vice ordförande.

Samma sak gäller Kjell Hansson, Norra Älvsborg, som dock redan har suttit en period som ledamot i förbundsstyrelsen.

På posten som 1:e vice ordförande har valberedningen tidigare nominerat Richard Olsson, från Stockholm.

Sju dagar

Det är ombud som är valda till kongressen i Gävle som har rätt att nominera namn till förbundsstyrelsen, och som nu har utnyttjat den möjlighet i stadgarna som säger att senast sju dagar före kongressen ska nya namn meddelas valberedningen.

– Men nominering och förslag är inte samma sak, det måste man ha klart för sig. Valberedningen ska visserligen träffas på kongressens första dag men min bedömning är att vi inte kommer att ändra vårt förslag, säger valberedningen ordförande Jan-Erik Lövbom.

– Det är sedan upp till presidiet på kongressen att hantera hur eventuella omröstningar mellan olika förslag ska hanteras.

Egna distriktet

De sex olika nomineringar som lämnats in från olika kongressombud är starkt kopplade till de nominerades respektive hemmadistriktet.

Således är Jan Rülcker nominerad av ombud från Värmland, Tommy Magnusson av ombud från Västernorrland, Åke Wenrup av ombud från Kronoberg och Per-Olof Jacobsson av ombud från Gotland.

Nomineringarna av Monica Ulfhielm respektive Kjell Hansson till 1:e vice ordförande kommer dock från ombud från Gotland respektive Stockholm, uppger Jan-Erik Lövbom.

Fyra nya namn

Per-Olof Jacobsson, 72, Gotland, aktiv i SPF Seniorerna Treklangen på Gotland, med erfarenhet som sjukvårdspolitiker (C). Bosatt i Havdhem.

Tommy Magnusson, 71, ordförande för Västernorrlandsdistriktet och ledamot i LPR. Bosatt i Nordanstig.

Åke Wenrup, 74, ordförande för Kronobergsdistriktet. Har bland annat varit försäljningschef för Lessebo bruk och drivit begravningsbyrå, samt engagerat sig politiskt (M). Bosatt i Hovmantorp.

Jan Rülcker, 78. Sitter i förbundsstyrelsen sedan kongressen 2014. Bosatt i Arvika.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-06-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas