Blir detta den nya förbundsstyrelsen?
Kongress 2017 | Kongress 2017
Chatrine Pålsson Ahlgren, Anders Bergsten och Mona Wilsson, UIf Grell, Monica Ulfhielm och Lars Åke Carlsson.

Blir detta den nya förbundsstyrelsen?

SPF Seniorernas valberedning presenterar nu förslaget till ny förbundsstyrelse.

Gunilla Lindahl
Publicerad 2017-04-07

I början av april presenterade valberedningen sitt förslag till ny förbundsstyrelse för SPF Seniorerna. Kongressen i Gävle avgör om de får förtroendet.

Utöver Eva Eriksson, som föreslås som ny förbundsordförande, ska en förste vice och en andre vice ordförande väljas.
Richard Olsson, 79 år, Stockholm föreslås som ny förste vice ordförande efter avgående Rune Kjernald och Lena Gustafsson, 71 år, Göteborg som andra vice ordförande efter avgående Kjell Skålberg.

En ny och en erfaren

Richard Olsson har erfarenhet från näringslivet. Civilingenjör vid Chalmers och civilekonom vid Handels i Göteborg står med på valberedningens lista över hans meriter.
Lena Gustafsson har utbildning inom ekonomi, marknadsföring och ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Bland yrkesmeriterna finns personalchef för Posten AB i Stockholm.
Lena Gustafsson får sägas stå för kontinuiteten i presidiet efter att ha suttit i styrelsen under en mandatperiod. Richard Olsson är ny och har suttit som sekreterare i valberedningen, som han lämnade i februari för att i stället kandidera till förbundsstyrelsen.

Sex nya

Sex namn av de tio övriga ledamöterna är föreslagna nyval. Här är några av deras meriter, enligt valberedningens sammanställning.
• Anders Bergsten, 71 år, distriktsordförande från Hälsingland. Lärare, utredare i kommunstyrelseförvaltningen i Söderhamn. Har erfarenhet från bland annat kommunpolitiken i Bollnäs (KD). Bosatt i Rengsjö utanför Bollnäs.
• Lars-Åke Carlsson, 77 år, utbildningsansvarig från Dalarna. Folkskollärare, skolledare och rektor i Avesta, där han är bosatt.
• Mona Wilsson, 74 år, ledamot i distriktsstyrelsen i Norrbotten. Småskollärare, speciallärare, skolledare och rektor. Länsskolinspektör och sjukhusråd finns också med på meritlistan. Bor i Piteå.
• Ulf Grell,77 år, tidigare distriktsordförande från Örebro. Socionom i botten, socialchef i Vara och Lidköping. Primärvårdschef, och länsdirektör vid försäkringskassan. Bosatt i Örebro.
• Chatrine Pålsson Ahlgren, 70 år, distriktsordförande från Kalmar. Leg sjuksköterska i botten och riksdagsledamot för KD 1991-2000. Bor i Kalmar.
• Monica Ulfhielm, 75 år, distriktsordförande från Stockholm. pol. mag. Uppsala universitet, sakkunnig vid arbetsmarknadsdepartementet, stadsdirektör i Nacka och sjukhusdirektör vid Karolinska sjukhuset. Bosatt i Saltsjö-Boo i Nacka.

Bekanta namn

Erfarenheten och kontinuiteten bärs, förutom av Lena Gustafsson, upp av fyra ledamöter som redan suttit en eller fler perioder i förbundsstyrelsen.
De fyra som kandiderar för ytterligare en mandatperiod är:
• Birgitta Borg, 77 år, från Stockholm
• Kjell Hansson, 73 år, från Norra Älvsborg
• Peter Lindgren, 78 år, från Skåne
• Inga-Lott Thörnell, 75 år, från Halland

Text: Gunilla Lindahl och Jan Arleij

Gunilla Lindahl
Publicerad 2017-04-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas