Kongress 2017 | Nyheter | Kongress 2017

Styrelsen fick ansvarsfrihet

Styrelsen för SPF Seniorerna beviljades ansvarsfrihet med stor majoritet, men inte utan protester.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-14

Redan under dagens första punkt – verksamhetsberättelserna för åren under den senaste kongressperioden – började diskussionerna. Det var som väntat problemen med nytt medlemsregister som hamnade i fokus.

Bland ombuden fördes fram önskemål om att gå vidare och lägga detta bakom sig, samtidigt som många ville uttrycka sitt missnöje för att få det till handlingarna, innan man var beredd att gå vidare.

Missnöje

Frågan om IT-systemen hängde kvar genom de följande punkterna revisorernas rapport och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Ett ombud uttryckte upplevelsen av IT-systemet ”som att förbundet köpt en atlantångare och nu försöker anpassa den för att kunna åka på Göta kanal”.

Beröm

– Jag kunde ha gjort valet att sätta mig ner och arbeta med IT-systemet under alla de här åren, sade förbundsordförande Christina Rogestam.

Hon menade att hon litade på att andra hanterade det medan hon fokuserade på SPF Seniorernas kärnfrågor och budskap. Samtidigt tog hon som ordförande fullt ansvar.

Det fick hon beröm av från Chatrine Pålsson Ahlgren, ombud för Kalmar län och ett av valberedningens förslag som ny styrelseledamot. Hon gav också en eloge till alla de personer som slitit för att lösa problemen samtidigt som hon manade kongressen att se sin ställning som förbundets högsta beslutande organ, med ansvar att fokusera på stora frågor som ska föra förbundet framåt, inte på vilket it-system som ska användas.

Anmärkningsvärt

I församlingen och bland gäster uttrycktes stor förvåning över att det fanns röster om att inte ge ansvarsfrihet. Att en styrelse inte får ansvarsfrihet är väldigt sällsynt och används i regel vid grova händelser, som misstanke om medveten brottslighet, inte för att markera sitt missnöje med upphandlingar. Många ifrågasatte hur kunskapen om ansvarsfrihet såg ut bland ombuden.

Tydlig majoritet

– Någon anmärkning tycker jag ändå att man kan ge styrelsen, sade Staffan Holmgren, ombud från Bohuslän.

Stockholmsdistriktet yrkade bifall till att ge styrelsen ansvarsfrihet, men ville ha med en skrivelse till protokollet där de kritiserade valet av system och arbetsgången som låg bakom, men att de ändå – efter de förbättringar som nu gjorts – ansåg att man borde fortsätta med samma system.

När man väl gick till beslut var det en tydlig majoritet för ansvarsfrihet.

Kronobergsdistriket reserverade sig mot beslutet.

Tillägg: Efter Annika Strandhälls tal och en kort paus backade presidiet och återupptog frågan efter ett önskemål om votering som inte uppfattades innan klubban föll. Även denna gång utföll med stor majoritet för ansvarsfrihet. 91 röster för och 17 röster mot.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas