Så beslutade kongressen
SPF Seniorernas kongress på Gävle konserthus juni 2017 Foto: Tomas Södergren
Kongress 2017 | Nyheter

Så beslutade kongressen

Det rådde ingen brist på förslag till SPF Seniorernas kongress. Totalt 100 motioner om allt från dödshjälp till telefonförsäljare behandlades. Här är besluten i korthet.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-19

Kongressen har inte bara valt en ny styrelse, röstat för höjd medlemsavgift, gett styrelsen ansvarsfrihet och antagit tre seniorpolitiska program. Man har även sagt sitt åt en lång rad motioner som rör både vilka frågor förbundet bör jobba med och hur den inre verksamheten ska bedrivas.

Orättvis skatt

Bland annat röstade kongressen igenom en motion från Anders Steene i Stockholm om att få bort det orättvisa i att par som gifter sig efter 65 får höjd skatt, medan par som gifter sig tidigare i livet inte påverkas. Styrelsen hade valt att anse motionen besvarad, men kongressen ville mer.

Livets slut

Förbundsstyrelsen hade yrkat avslag på motioner som rörde rätten till att själv få bestämma över sin död, och rätten att få förvara en anhörigs aska i bostaden, men kongressen valde en mjukare linje och ansåg dessa motioner som besvarade och ville öppna för en diskussion kring frågorna.

Vård och omsorg

Många av motionerna rörde området vård och omsorg. Där röstade kongressen bland annat igenom att man vill se fler äldrevårdscentraler, att det ska finnas äldrevägledare i varje kommun men att man bör avvakta med en nationell äldreombudsman. Man röstade för skydd mot höga tandvårdskostnader och för att alla äldreboenden ska erbjuda tillgång till en bra internetuppkoppling.

Ingen maxålder

Till skillnad mot kravet som SPF Seniorerna framförde inför valet 2014 om att alla över 90 ska ha rätt till särskilt boende utan biståndsbeslut, så beslutade kongressen att det är behoven och inte åldern som ska styra om och när man får en plats. Därför röstade man nej till en motion som föreslog att alla över 85 ska ha rätt till särskilt boende.

Slopa brukare och telefonavtal

En återkommande fråga är begreppet ”brukare” som sticker i ögonen och öronen på många. Kongressen beslutade att SPF Seniorerna ska fortsätta jobba för att begreppet försvinner.

Kongressen ansåg också att muntliga avtal vid telefonförsäljning ska förbjudas och att endast skriftliga avtal ska vara giltiga.

Inre verksamhet

En stor del av kongressen rörde det nya medlemssystemet Miriam som dragits med såväl förseningar som problem med funktionen. I ett par motioner föreslogs att systemet borde bytas ut eller att man skulle återgå till det gamla systemet helt eller delvis. Men förbundet kommer att fortsätta med Miriam, som fungerar allt bättre.

Kongressen beslutade dock att stora projekt inom förbundet ska förankras väl ute i organisationen innan de drivs igenom.

Nya sorters medlemskap

En stadgegrupp ska tillsättas som ska utreda förbundets stadgar inför kongressen 2020. Kongressen gav bland annat stadgegruppen i uppgift att utreda nya former av medlemskap, till exempel för stödmedlemmar och medlemskap organiserat efter intresse.

Slopade rekryteringssatsning

Medlemmar i förbundet ska i framtiden erbjudas IT-support som en förmån. Däremot valde kongressen att slopa två stora rekryteringssatsningar. I förbundsstyrelsens förslag till rambudget fanns två miljoner avsatta för en stor nationell rekryteringskampanj, och två miljoner för lokala rekryteringskampanjer under 2019-2023. Detta röstades ner efter ett förslag från beredningsutskottet.

Folkhälsokampanj

I en motion föreslog Jan-Olof Dackebro från Järna Hölö-Mörkö att förbundet centralt ska organisera motionskampanjen ”30 minuter under 30 dagar” där tävlingen dels ska bidra till ökad hälsa, dels genom medlemsavgifterna samla in pengar till välgörande ändamål. Förbundsstyrelsen var av åsikten att liknande aktiviteter lämpade sig bäst lokalt och ansåg motionen besvarad, men efter omröstning valde kongressen att bifalla förslaget.

Kongressen beslutade att inte införa särskilda synombud i föreningarna, men att däremot alla föreningsaktiviteter så långt det är möjligt ska genomföras på platser som är tillgängliga för alla.

Minskad valberedning

Valberedningens storlek minskas från dagens 11 till 9 ledamöter, inklusive ordförande. Förbundsstyrelsens förslag var 7 ledamöter, men kongressen fastnade för en kompromiss.

Motioner som rörde kallelseförfarande, motionstid, samverkan inom distrikt och mellan föreningar samt hur och när medlemsavgiften ska tas ut ansågs som besvarade och hänvisades till den tidigare nämnda stadgegruppen.

 

Foto: Tomas Södergren

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas