Behov viktigare än ålder för plats i särskilt boende
Kongress 2017 | Nyheter | Omsorg | Vård | vård och omsorg

Behov viktigare än ålder för plats i särskilt boende

SPF Seniorerna ställer sig inte bakom krav på en viss högsta åldersgräns för att garanteras plats i särskilt boende. Behovet måste styra, inte åldern.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje och sa därmed nej till motionen från Rolf Öijerholm, SPF Seniorerna Trångsund/Skogås om att lagstifta om att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda äldreboende åt alla 85-åringar, som så önskar.

Visserligen delar Rolf Öijerholm, Stockholmsdistriktet som ställde sig bakom motionen och förbundsstyrelsen bilden av att många äldre får betala ett mycket högt pris för att kommunerna tillåtits lägga ner 30 000 platser de senaste 15 åren.

För tidig död

Många äldre tvingas bo kvar i otillgängliga bostäder och utan möjlighet att komma ut drabbar isolering och depression, menar motionären.

Stockholmsdistriktet kompletterar i sitt yttrande med att ”Forskning visar att en sådan utveckling bidrar till en för tidig död.”

Stora orättvisor

Förbundsstyrelsen, och kongressen, konstaterar att dagens cirka 90 000 platser i särskilt boende ofta bebos av svårt sjuka personer. Ett ytterligare problem är den stora skillnad som råder mellan landets kommuner när det gäller tillgång och väntetider.

– För att valfrihet ska kunna finnas måste flera boenden och alternativ till särskilda boenden skapas, skriver förbundsstyrelsen i sitt svar på motionen.

– Detta är särskilt viktig om äldre med oros- och ångestproblematik ska kunna få ett lämpligt och tryggt boende.

Med andra ord krävs ett kraftigt ökat bostadsbyggande, fler bostäder lämpliga för äldre och att flyttkedjor underlättas, anser förbundsstyrelsen, och pekar på att kommunerna har huvudansvaret för bostadsbyggande och att SPF Seniorernas representanter i kommunernas pensionärsråd har en viktig roll att spela.

Mot åldersgränser

I förslaget till Vård- och omsorgsprogram liksom i Program för seniorrespekt och seniorers likaberättigande betonar förbundsstyrelsen det olämpliga i att bestämmelser föreskriver fasta åldersgränser.

– Seniorer är en väldig grupp människor och uppvisar därför stor variation och mångfald. Således kan personer under 85 år ha ett omedelbart behov av äldreboende, medan personer över 85 helt saknar det behovet.

Behovet avgör

Vägledande för tilldelning av äldreboende måste alltså vara behovet av ett sådant boende – inte vilken ålder den behövande har, anser förbundsstyrelsen och kongressen.

– Förbundsstyrelsen ifrågasätter därför det rimliga i att ha en strikt åldersgräns för äldreboende, där behovet inte prövas.

Monica Ulfhjelm yrkade på att behålla åldersgräns, men förlorade efter votering.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas