Kongress 2017 | Nyheter | vård och omsorg

Begreppet ”brukare” får kongressen att se rött

Nu ska benämningen ”brukare” bort! Kongressen ger förbundsstyrelsen uppdraget att kavla upp ärmarna och göra ett nytt försök att komma åt ”otyget”.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

Kongressen i Gävle 2017 gör därmed en repris av beslutet från Ronnebykongressen 2011.

Nu är det Gerhard Cederberg, SPF Seniorerna Roten Sundsvall, som i en motion vill att ”förbundsledningen ånyo ska ta tag i denna fråga och med kraft driva frågan så att ordet brukare suddas i det sammanhang det nu förekommer i social omsorg för äldre personer”.

Gerhard Cederberg anser att ordet är missvisande och kränkande.

Gillar inte

Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar att man delar motionärens ogillande av ordet ”brukare”:

– SPF Seniorerna undviker därför uttryckssättet i sin egen kommunikation och har alltsedan kongressbeslutet 2011 arbetat för att uttrycket ska utmönstras även i andra sammanhang.

Men även om viss förståelse finns för ordets olämplighet ute i samhället kvarstår bruket av ”brukare”, konstaterar förbundsstyrelsen.

Ska bekämpas

Kongressen håller med och beslutet blir alltså att SPF Seniorerna ska kämpa för att ”sudda bort” begreppet.

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas