Annat

Istället för brukare?

SPF Seniorernas kongress tog beslut om att arbeta mot att ordet brukare används om äldre i behov av omsorg. Men vad ska det heta istället?

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-11-21

Många vänder sig mot ordet brukare, som de associerar till missbrukare eller förbrukare, snarare än till ord som användare. SPF Seniorerna har beslutat att arbeta mot att ordet används. Men ord som ska ersättas måste ha någonting att ersättas med. Vad tycker du att ansvariga i kommuner och landsting bör säga istället för brukare? Vårdtagare, patient, vårdbehövande, hyresgäst, omsorgsbehövande? Någonting helt annat?

På Seniorens Facebooksida kan du lämna ditt förslag. Du kan också mejla till webben@senioren.se

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-11-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.