”Vad som helst utom brukare”
Nyheter

”Vad som helst utom brukare”

Att ses som en individ med egen förmåga trots att man behöver stöd är en naturlig önskan. Många anser att ordet ”brukare” förhindrar det.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-12-01

SPF Seniorerna har under två kongresser (2012 och 2017) antagit motioner om att arbeta mot ordet brukare. När Senioren ställde frågan till läsarna om vilket ord som bör användas i stället strömmade förslagen in tillsammans med kritiken mot ordet brukare. Men det står också klart att det är svårt att enas kring ett ord, och frågan är om det ens är lämpligt. Kanske är det just att ordet ”brukare” klumpar ihop folk med olika behov som gör att det klingar extra illa i öronen på så många?

Brukare låter som man vore en maskinBernt Svensson

Att få vara sig själv

Många av kommentarerna som Senioren fått på mejl och via vår Facebooksida går ut på att man vill bli kallad vid sitt namn. ”Var jag än bor, så vill jag vara mej själv och kallas vid mitt namn, så är det nu, och den dagen jag behöver hjälp, så är jag samma person som fodrar respekt för min person och mitt namn”, skriver Gunilla Rydin.

Mer specifika

Att personer ska få tilltalas med sina egna namn oavsett ålder kan nog alla skriva under på, men ibland behövs samlingsbegrepp. Många önskar dock att dessa är mer individualiserade än idag. Flera av förslagsgivarna anser till exempel att kund är en bra benämning på den som betalar för sin hemtjänst, medan hyresgäst (eller boende) lämpar sig för den som bor på ett boende och att patient är ett bra begrepp även för äldre som behöver vård.

I PRO vill vi inte heller att ordet brukare används Christina Tallberg

Och faktum är att Socialstyrelsen är inne på samma linje. Det är ”inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer”, skriver Socialstyrelsen och påpekar att en sådan användning av ordet kan uppfattas som avståndstagande. I stället föreslår man mer specifika begrepp som ”mottagare av hemtjänst”, ”hyresgäst” eller ”den äldre”.

Kunden har alltid rätt

”Varför inte fortsätta att vara kund som man varit i alla andra sammanhang när man köpt en tjänst.” undrar Lars Hjelte. Och kund är det enskilt populäraste förslaget av alla som Senioren tagit emot. Men ordet förpliktigar. Många nämner i samband med förslaget sådant som att kunden alltid har rätt och att man som kund kan begära ett arbete väl utfört och använda sig av konsumentköplagen om man inte är nöjd.

Brukare är en styggelse och för tankarna till snyltare eller missbrukare! Jens Vollmer

”Absolut kund, det sätter fokus på att de här människorna betalar för service och tjänster och har rätt att förvänta sig bra kvalité och ett trevligt bemötande, min erfarenhet hittills är att de verkligen får det”, skriver Evelinah Gustafsson. Och Conny Johansson är inne på samma spår. ”… När man använder ordet kund så innebär det också en annan status eftersom man som kund naturligtvis kan byta leverantör eller klaga på utförandet.”
Andra förslag på samma linje är skattebetalare, seniorkund, vårdkund, omsorgskund, vårdköpare, uppdragsgivare och arbetsgivare. Man vill signalera att omsorgen man får inte är några allmosor, utan att man faktiskt har betalt för den, genom skatt och genom avgifter.

Så säger Socialstyrelsen:

Socialstyrelsen rekommenderar visserligen begreppet brukare som ett samlingsbegrepp för alla som får insatser från Socialtjänsten. Men det ska däremot inte användas om enskilda.

Så skriver Socialstyrelen:

Observera: Eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer – det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Beroende på sammanhang kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda i stället.

Socialstyrelsen rekommenderar hellre att man säger:
Person med omsorg: ”Den äldre” eller ”Mottagare av äldreomsorg”
Person med hemtjänst: ”Mottagare av hemtjänst”
Person på korttidsboende: ”Gäst på korttidsboende”
Person på boende: ”Hyresgäst”

Läs mer här: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Bruktext.pdf

Dölj faktaruta

Brukar man verkligen personer som hjälper en? Det låter nästan obscentLillemor Ågren

Men alla gillar inte begreppet kund. ”… då det finns en kund finns en säljare, som kom in när kommunal verksamhet lades ut på entreprenad i början av 1990-talet. Innan var vi medborgare människa och människa emellan och genom val kunde vi påverka omsorgsverksamheter, nu styrs vi av vinstintresse”, skriver Barbro Kjelkerud. ”Jag vill inte vara kund varken hos tandläkaren eller inom sjukvården, där är jag patient Jag vill inte kallas för något annat än mitt namn hos kommunen eller privat vårdgivare Det har fungerat under hela livet” skriver Gunvor Solander.

Brukare är ett vidrigt ord på våra äldre Anita Lund

Socialstyrelsen avråder också från kund som begrepp, just eftersom det för med sig förväntningar som inte uppfylls. ”Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra.”
Ett alternativ till kund är ”klient”, vilket verkar vara ett ord som många kan tänka sig. En person invänder dock att klienter kan förknippas med advokater, och därigenom med brottslighet.

”De hyr ju sina lägenheter”

Socialstyrelsen föreslår kort och gott hyresgäster för personer som bor på boende av något slag. Och det är precis vad många av Seniorens läsare också föreslår, några ger också alternativet ”boende” som förslag andra föreslår ordet ”gäst” kort och gott. ”Jag tycker hyresgäst eller boende är bättre och att man i första hand bör utgå från människornas friska behov och därifrån hjälpa dem med det de behöver hjälp med”, skriver Barbro Lindkvist.

Brukare är ett näst intill ett skällsord Elisabeth Nilsson

May Öberg, tidigare ledamot i SPF Seniorernas förbundsstyrelse, skriver såhär: ”Vi ska benämnas på samma sätt som övriga i befolkningen oavsett om vi är 64 eller 65+ gamla, Vi hyr vår bostad på äldreboendet med hyreskontrakt och är hyresgäster, vi köper vår hemtjänst oavsett om vi bor på äldreboende eller i vårt ’fria’ boende och är kund och sist om vi är sjuka och i behov av vård antingen inom sjukvården eller på kommunens vårdboende är vi patienter. Vi blir inga andra människor efter 65 år.” Två dagar efter inlägget på Seniorens Facebooksida lämnade hon dessutom in en anmälan till DO där hon hävdar att begreppet brukare är åldersdiskriminerande.

Vårdtagare och patient

Vårdtagare är också ett populärt begrepp som många förespråkar. ”Använd absolut inte brukare. Kalla mig vårdtagare om jag får hjälp i det egna hemmet och boende om jag får hjälp på ett äldreboende”, skriver till exempel Lill Andersson. ”Varför duger inte det gamla, hederliga ordet vårdtagare?” undrar Ewa Ärlevall.

Brukare är ett påhittat fulord och bör inte få användas i det här sammanhangetKerstin Ingmanson

Men ordet faller inte i god jord hos alla. Flera påpekar att man ville ifrån begreppet ”vårdtagare” och därför övergick till det mer aktiva ordet ”brukare”. Samma sak sägs om ”patient”. ”Brukare” började användas för att man ville komma ifrån ordet ”patient.” Ändå är det många som föredrar ordet framför brukare.
”Patienter, de får ju ingen plats förrän de verkligen är i behov av avancerad vård? Att få komma till ett boende och träffa andra människor är idag helt uteslutet! skriver Anita Löf. ”Inom sjukvården är man patient och tidigare sade man pensionär om de som behöver hemtjänst eller äldreboende. Jag förstår inte vem som hittat på något så dumt som brukare, jag avskyr det ordet.” skriver Gun-Lis Eriksson

Svårt att enas

Det råder ingen tvekan om att ord är viktiga. Olika människor lägger in olika tolkningar i begrepp, och ett ord som verkar lämpligt vid första anblicken kan vid närmare eftertanke visa sig ha en betydelse som leder tankarna till någonting helt annat, eller bara lite snett. Klart är i alla fall att motståndet mot begreppet brukare är massivt. Även om det givetvis råder delade meningar även där.

Personligen har jag alltid tyckt att ordet brukare är nedlåtande och sårande Si Hamström

Är hela diskussionen kring begreppet ett utslag av i-landsproblem? Är det egentligen någonting fel på ordet brukare?
”Ordet signalerar att jag är aktiv själv tycker jag”, skriver en läsare. ”Däremot anser jag att orden vårdtagare, patient m.fl signalerar att jag tas om hand och vårdas vilket väl ändå blir lite fel! Jag behöver inte tas om hand utan jag kanske behöver lite stöd enbart så jag klarar mej själv.”

Det tar emot att ens säga detAnnette Andersson

Andra förslag som kom in

Det kom in en hel del mer eller mindre fantasifulla förslag på ord som kan användas istället för brukare, men som inte rymdes i artikeln. Här ser du några av dem:

Vårdkompis
Gentjänst
Stjärna
Rocker
Livsnjutare
Livsbejakare i behov av sällskap
Människa, Medmänniska
Senior
Användare
Sponsorer
Arbetslivets aktieägare
Omsorgstagare
Hjälpberättigad
Gamlingarna
Vårdbehövande

Dölj faktaruta

 

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-12-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas