Tyck! | De äldres vård

Beträffande ordet brukare

De har skrivit till vård- och omsorgsnämnden för att kräva att ordet "brukare" stryks ur vokabulären inom Sala kommun.

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-11-21

Även SPF Seniorerna i Sala arbetar aktivt för att få bort ordet brukare ur vårt språkbruk. Enligt vår mening är risken med att kalla en person för brukare att detta kan leda till att personen inte blir uppfattad som person utan ses som en ickeperson som varken har önskningar eller behov som behöver tillfredsställas.

Vi kontaktade Socialstyrelsen angående detta problem som svarade att ingen skall behöva kallas för brukare på våra äldreboenden. Termen brukare är det hjälpmedel som Socialstyrelsen utgår ifrån nr det gäller att mäta statistik som till exempel när det gäller att taga reda på hur personers och gruppers vårdbehov ser ut i verkligheten.

Socialstyrelsen svarade att ingen skall behöva kallas för brukare på våra äldreboenden

Socialstyrelsen anser att ordet hyresgäst är ett mer beskrivande och lämpligt uttryck att använda  för den som bor på ett boende av något slag. (termbank Socialstyrelsen, sök på brukare).

Det råd vi fick var att vi först skulle skriva till vård- och omsorgsnämnden och påtala att ordet brukare skall tas bort ur Sala kommuns språkbruk. Vilket vi gjorde den 16 oktober dennes. Nästa steg blir att skriva till Socialstyrelsen.

Gun Brask, Elly Ek, Karin Hjalmarsson, Maj-Britt Johansson, Berit Mattson och Lena Ström, Studiecirkeln De äldres vård i Sala kommun (SPF Seniorerna)

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-11-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas