Kongress 2017 | Nyheter | Omsorg | Vård | vård och omsorg

”Äldreombudsman behövs i varje kommun”

Det behövs lokala vägledare inom kommunernas äldreomsorg. Det slår kongressen fast.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

Såväl SPF Seniorerna Tyresö som SPF Seniorerna Boo, båda föreningar inom Stockholmsdistriktet, vill i var sin motion se såväl en nationell äldreombudsman som lokala motsvarigheter i landets kommuner.

– Barn och gamla är samhällets mest utsatta grupper. Barnen har fått sin ombudsman. De äldre väntar fortfarande på sin, skriver man.

Bevaka intressen

En av många uppgifter för en äldreombudsman skulle, enligt motionerna, kunna vara att se till att kommunen i fråga följer Socialtjänstlagens värdegrund.

En annan att ha regelbunden dialog med äldre, särskilt i utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor.

Distriktsstyrelsen ställde sig bakom förslaget, och förordade också ett inrättande av Äldreombudsmannen som en statlig myndighet.

Frågan uppe 2012

Men förbundsstyrelsen vill inte ändra den inriktning som sattes på pränt redan 2012 i SPFs äldrepolitiska program – att de politiska partierna skulle påverkas att agera kraftfullt för att äldreombudsmän inrättas i alla kommuner i landet. Man valde därför att bifalla förslaget om kommunala äldrevägledare, men avslå förslaget om en nationell äldreombudsman.

– Nuvarande system med lokala äldreombudsmän, lots och vårdlots bör utvärderas så att en bättre uppfattning kan fås av hur de fungerar, skriver förbundsstyrelsen till kongressen.

Fler kommuner

Kongressen lyssnade på det örat.

Fortsättningen blir därför att SPF Seniorerna ska fortsätta att verka för att inrätta lokala vägledare inom kommunernas äldreomsorg men också att Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska förmås att utvärdera dagens förekomst av lokala äldreombudsmän.

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas