Nya krav på äldrevården
Kongress 2017 | Nyheter | Omsorg | Vård

Nya krav på äldrevården

Kongressen beslutade om ett omfattande program med krav gällande vård och omsorg om äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

Kongressen vill dock komplettera programmet med en portalparagraf om valfrihetens betydelse. Något som förbundsstyrelsens Rune Kjernald accepterade på stående fot.

Vård- och omsorgsprogrammet blir därmed det tredje politiska programmet som Gävlekongressen 2017 ställer sig bakom.

Uppdatering

Dokumentet ska nu lägga grunden för SPF Seniorernas politiska påverkan de kommande tre åren.

Det vård- och omsorgspolitiska programmet bygger på en uppdatering av rapporten ”Vård och omsorg i en ny tid” som kongressen 2014 i Jönköping ställde sig bakom.

Det nya programmet innehåller förbundets iakttagelser, analyser och en lista med förslag och åtgärder. Men också en historisk återblick över SPF Seniorernas tidigare och pågående arbete på vård- och omsorgsområdet.

Utkräva ansvar

Syftet med programmet är att det ska användas av SPF Seniorernas medlemmar och i alla organisationsled – föreningar, distrikt och förbund, ”för att åstadkomma politisk förändring till gagn för äldre”, skriver förbundsstyrelsen i dokumentet.

Förbundets förslag och krav på åtgärder när det gäller seniorers hälso- och sjukvård och omsorg anger också till vilken politisk nivå som kraven riktas, exempelvis kommun och landsting eller riksdag och regering.

Tanken är att det därmed ska bli tydligare var ansvar kan utkrävas.

Sammanhållen vård

Ett exempel är programmets inledningspunkt som handlar om ansvar och samverkan för vården och omsorgen.

”Vi eftersträvar en sammanhållen och effektiv hälso- och sjukvård samt omsorg med bättre samverkan. Detta är en målsättning oberoende av huvudmannaskap för äldresjukvården och äldreomsorgen.” skriver förbundet i förslaget och tonar därmed ner 2014 års krav på att lägga ner landstingen.

Istället kräver SPF Seniorerna en rad saker av riksdag och regering, bland annat en skärpning av socialtjänstlagen så att det allmänna ska tillförsäkra även personer över 65 år ”goda levnadsvillkor”, precis som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Fast vårdkontakt

Under rubriken ”SPF kräver av kommunerna, landstingen och regionerna” – alltså en nivå under riksdag och regering – listar förbundsstyrelsen fyra förslag, bland dem ”Undvik stafettanställda” och ”Ge seniorer med sammansatta vård- och omsorgsbehov rätt till fast vårdkontakt med helhetsansvar för personens vård och omsorg samt kontinuiteten i densamma”.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas