Så betygsätter 65-plussarna den svenska vården
Foto: Getty Images
Nyheter | Vård

Så betygsätter 65-plussarna den svenska vården

Var fjärde svensk 65-plussare uppger att de varit med om att deras läkare i primärvården saknat information om den vård de fått från specialistvården. Det visar en ny kartläggning.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-08

Det är Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som har genomfört den svenska delen i en under-sökning av hur befolkningen i åldersgruppen 65 år och äldre anser att hälso- och sjukvården fungerar, och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder, exempelvis Norge, Tyskland och USA.

Jämförelsen visar att Sverige fortsatt har lägst andel med fast vårdkontakt. En hög andel patienter rapporterar dessutom fortsatta brister i samordningen av vården.

Viss förbättring

Undersökningen – International Health Policy Survey – visar samtidigt att andelen personer i Sverige som uppger att de har en fast vårdkontakt faktiskt har ökat inom åldersgruppen.

– I Sverige uppger närmare 70 procent av personerna som är 65 år och äldre att de har en fast läkare eller sjuksköterska. Det är en klar ökning sedan 2017, säger Peter Nilsson, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i ett pressmeddelande.

Peter Nilsson.

– Vi ser också vissa förbättringar vad gäller vården av personer med kronisk sjukdom.
Främst handlar det om andelen patienter som har en behandlingsplan för sin sjukdom. Där ligger Sverige i mitten med 69 procent, en ökning med 29 procentenheter sedan förra mätningen.

Samordning brister

Men jämfört med de andra länderna i undersökningen rapporterar en hög andel svenska patienter fortsatta brister i samordningen av vården.

Till exempel svarar var fjärde svensk i åldersgruppen att de varit med om att deras läkare i primärvården saknat information om den vård de fått från specialistvården.

Längst väntan

Den del av den svenska befolkningen som är 65 år och äldre rapporterar också bland de längsta väntetiderna till vård som inte sker på akutmottagning på sjukhus.

När det gäller hur stor andel som fått en läkartid inom sju dagar hamnar Sverige under medelvärdet – 81 procent jämfört med 88 procent. Sverige går varken framåt eller bakåt jämfört med förra mätningen 2017.

– Långa väntetider är något som svenska patienter återkommande har rapporterat om i undersökningarna och vi ser inga tydliga förbättringar, säger Peter Nilsson.

Kvällar och helger

Länderna jämförs också i tillgänglighet under kvällar och helger. Sverige återfinns i bottenskiktet.

29 procent av de tillfrågade svenskarna tycker att det är ganska eller mycket enkelt att hitta en kvälls- eller helgtid. I exempelvis Norge uppger 74 procent att det är enkelt.

Undersökningen

Rapportens svenska namn är ”Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre”.

Undersökningen genomfördes under våren 2021 och är en del av den internationella enkätundersökningen The Commonwealth Fund’s International Health Policy Survey (IHP) som genomförs varje år.

Vårdanalys kommer i mars 2022 att publicera alla resultat med en fördjupad analys av undersökningen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-12-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas