Nära vård: Få tecken på lyckad omställning
Nyheter | Omsorg | Vård | Granskning

Nära vård: Få tecken på lyckad omställning

Resurser räcker inte till för omställningen till nära vård. Det konstaterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-11

I en utvärdering av omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård beskriver myndigheten hur den stora förändringen avlöper.

Slutsatserna är kärva. Det finns helt enkelt få tecken på att målen nås, oavsett val av perspektiv.

  • Ur ett patientperspektiv finns ännu få tecken på att omställningen inneburit förbättringar.
  • Ur ett systemperspektiv har omställningen bara lett till mindre förändringar när det gäller ekonomiska resurser, kompetensförsörjning och vårdkonsumtion, men en kostnadsökning ses i kommunernas hälso- och sjukvård.
  • Ur yrkesverksammas perspektiv kvarstår kända brister när det gäller arbetsbelastning, bemanning och tillgången till kompetens, i primärvården.
Daniel Zetterberg.

– En mängd aktiviteter pågår men omställningen tycks inte hittills lösa grundproblemen i primärvården, konstaterar projektledaren Daniel Zetterberg vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Pengar saknas

Mellan 2016 och 2021 har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner gjort tre överenskommelser om sammanlagt 15,5 miljarder kronor för att omställningen till nära vård i kommuner och regioner ska fungera.

Men av rapporten som presenterades den 1/10 framgår att primärvårdens ekonomiska resurser inte har ökat tillräckligt för att möta målen i omställningen.

Komplexa patienter

Kommunernas kostnader för hälso- och sjukvård ökar. Orsaken är oklar.

– Troligtvis beror det på att patienterna blir allt mer komplexa, men vi vet inte hur kommunerna klarar den kostnadsökningen. Vi vet inte vilka prioriteringar det innebär, det ska vi fortsätta följa, säger Daniel Zetterberg.

Det saknas också en tydlig strategi hos regionerna om hur ekonomiska resurser ska flyttas över till primärvården. De formuleringar som finns i budget och strategidokument är alldeles för vaga, konstaterar myndigheten.

Andelen läkare

Vård- och omsorgsanalys konstaterar också att även om personalresurserna i primärvården ökar totalt sett så ökar inte andelen specialistläkare i allmänmedicin.

Hos patienter och yrkesverksamma finns fortfarande ett brett stöd för omställningens mål och en stor efterfrågan på förbättringar, visar analysen.

Men när det gäller patienters delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet så har myndigheten inte sett några förbättringar i den patientenkät som har utgjort underlag till rapporten.

Utvärderingen är den andra i ett regeringsuppdrag att utvärdera omställningen. Slutrapporten ska komma 2023. Då kommer också utvecklingen av fast läkarkontakt att utvärderas.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas