Nära halv miljard till bättre äldreomsorg fryser inne
Foto: Gettyimages
Nyheter | Omsorg | Missar stöd

Nära halv miljard till bättre äldreomsorg fryser inne

Minst 340 miljoner ur statsbidraget för att höja äldreomsorgens kompetens kommer inte att användas. Kommuner söker inte pengarna.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-29

Enligt SVT Nyheters granskning kommer dessutom de 340 miljonerna för 2021 att växa. Detta eftersom flera kommuner kommer att behöva betala tillbaka pengar som de inte har kunnat använda.

På måndag (1/11) är det sista dagen för kommuner att ansöka om de statliga pengarna som är avsatta för Äldreomsorgslyftet 2021. Och det ser ut som att regeringens stolta satsning har fått en kraftig reva i seglet.

Kommunerna som inte söker

Kommuner som ansöker om en del av sitt öronmärkta belopp 2021:
Göteborg
Malmö
Örebro
Norrköping
Gävle
Karlstad
Skellefteå
Skövde
Söderhamn
Vetlanda
Partille
Lomma
Osby
Mellerud
Knivsta
Hjo
Laxå
Boxholm

Kommuner som inte alls ansöker om pengar 2021:
Strömsund
Sotenäs
Munkedal
Gnesta
Örkelljunga
Malå

Listan bygger på uppgifter från Socialstyrelsen 27 oktober 2021 och uppgifter som kommuner själva lämnat till SVT.

De kommuner som inte står med på listan har ansökt om fullt belopp.

Dölj faktaruta

Äldreomsorgslyftet, som pågått sedan 2020, innebär att ny och befintlig personal ges möjlighet att utbildas till vårdbiträde eller undersköterska inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning på folkhögskola på betald arbetstid.

Från och med 2021 får personalen också möjlighet att fortbilda sig genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre som till exempel specialistundersköterska. Dessutom har målgruppen vidgats till att även omfatta första linjens chefer.

Osäker framtid

Men stödet omgärdas och villkoras på sätt som många kommuner anser vara starkt hämmande.

– Vi hade önskat att vi hade kunnat använda statsbidraget till mer än att bara täcka personalkostnader, säger Susanne Andersson, utvecklingsledare på Vård- och omsorgskontoret i Norrköping kommun, till SVT Nyheter.

Att man inte har kunnat frigöra personal, osäkerhet kring bidragets storlek kommande år och att antalet reguljära utbildningsplatser är begränsade, är skäl som kommunerna anger.

– Hade vi även kunnat köpa in utbildningar så hade vi kunnat tillgängliggöra kompetensutveckling i mycket större utsträckning, säger Susanne Andersson.

Många utbildas

Sex av Sveriges 290 kommuner säger att de avstår helt från att söka bidraget i år och 18 kommuner säger att de bara kommer ansöka om en del av det.

Andra kommuner kommer alltså att betala tillbaka medel som inte använts. Exempelvis räknar Linköping med att betala tillbaka 24 av 47 miljoner.

– Jag ser det som en stor brist att det är så mycket begränsningar i hur vi får använda medlen, säger Katarina Mattsson, projektledare för Äldreomsorgslyftet i Linköping kommun. Samtidigt vill jag säga att vi tack vare de här medlen har kunnat utbilda personal i en omfattning som vi inte har kunnat göra tidigare.

7,2 miljarder

Genom att satsa på komptensstärkande insatser för personalen höjs kvaliteten inom äldreomsorgen så att de äldre och deras anhöriga känner ökad trygghet och ges en god omsorg.

Regeringen har därför förstärkt kompetenssatsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen omfattar 1,7 miljarder kronor per år för 2022 och 2023.

Totalsumman för 2020-2023 blir cirka 7,2 miljarder kronor.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-10-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas