Öppnar plånboken för äldreomsorg
Lena Hallengren, Stefan Löfven och Tobias Baudin. Foto: Regeringskansliet
Nyheter | Omsorg | Satsning

Öppnar plånboken för äldreomsorg

Kommunernas äldreomsorg får 10 miljarder kronor mer per år 2022 jämfört med vad som tillfördes 2018.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-09

Det framkom på en pressträff på torsdagen (9/9) med statsminister Stefan Löfven (S), socialminister Lena Hallengren (S) och Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Flera förslag går till mötes krav som SPF Seniorerna drivit sedan länge. Dels att äldreomsorgen får mer resurser, men också att pneumokockvaccinering blir avgiftsfri.

Avgörande del

Satsningen i sammandrag: För 2022 föreslås generella tillskott till kommuner och regioner, ett flertal satsningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och satsningar på digital infrastruktur.

– Välfärden är en avgörande del av det svenska samhället. Den är livsviktig både för dem som behöver den och dem som arbetar i den. En stark välfärd måste prioriteras och få kosta, säger socialminister Lena Hallengren.

Statsbidrag höjs

Regeringen föreslår att det generella statsbidraget till kommuner och regioner höjs permanent med 3 miljarder kronor från och med 2022.

– Höjningen stärker kommunernas och regionernas förutsättningar att trygga och utveckla välfärden och lägger en grund för en god och likvärdig välfärd i hela landet, säger Lena Hallengren.

Höjningen innebär tillsammans med tidigare satsningar under mandatperioden att nivån på det generella statsbidraget kommer vara 27,5 miljarder kronor högre 2022 jämfört med 2018. 22,5 miljarder kronor utgör en permanent höjning, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

10 miljarder per år

Ytterligare 2,5 miljarder går till äldreomsorgen.

Tillsammans med tidigare presenterade satsningar innebär dessa tillskott att staten beräknas tillföra kommunernas äldreomsorg 10 miljarder kronor mer per år 2022 jämfört med vad som tillfördes 2018, enligt regeringen.

Äldreomsorgslyft

Som en bärande del av äldreomsorgssatsningen föreslår regeringen att kompetenssatsningen Äldreomsorgslyftet förlängs för åren 2022 och 2023.

Äldreomsorgslyftet innebär att ny och befintlig personal ges möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Regeringen avsätter sammanlagt 1,7 miljarder kronor för 2022 och lika mycket 2023.

Regeringen lägger också till 30 miljoner till en pågående satsning på språkträning för anställda inom äldreomsorgen. Den ska nu vidgas till fler yrkesgrupper inom välfärden, till exempel vård, skola och annan omsorg.

Avgiftsfri vaccinering

Regeringen vill alltså införa ett särskilt vaccinationsprogram med avgiftsfri pneumokockvaccinering för medicinska riskgrupper och 75-åringar.

Vaccinationer inom ramen för det särskilda vaccinationsprogrammet beräknas kunna börja hösten 2022.

Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med 40 miljoner kronor per år från och med 2022.

Lag om kontakt

Idag har många äldre som bor hemma sammansatta vårdbehov och får insatser från många olika aktörer. Äldre med hemtjänst upplever i många fall att hjälpen man får är för splittrad och ges av för många personer.

Därför vill regeringen införa en lagstadgad ordning där hemtjänsttagare får en namngiven omsorgskontakt som man själv och ens anhöriga vet att man kan kontakta och som håller ihop hemtjänsten kring den äldre.

– Den tänkta lagändringen handlar om att höja kvaliteten i hemtjänsten och den som utses till fast omsorgskontakt ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Regeringen vill därför att den som utses till fast omsorgskontakt ska vara undersköterska, säger Lena Hallengren.

Mer kunskap

Regeringen föreslår också ett inrättande av ett permanent nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen.

För detta avsätts 19 miljoner kronor årligen från och med 2022. Satsningen syftar till att höja kunskapen och ge en bättre nationell överblick på äldreomsorgen och om kommunernas förutsättningar.

SPF Seniorerna: Ordentligt omtag ett måste

SPF Seniorerna kommenterar regeringens satsning med att ”alla nya resurser som tillförs äldreomsorgen är positiva”.

Men avgörande är att kommunerna nu verkligen fortsätter med kompetensutveckling och att ge äldreomsorgen permanent högre prioritet, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar till regeringens utspel.

– Detta är ett första men viktigt steg mot ett ordentligt omtag där målet ska vara en trygg och säker äldreomsorg och där den äldre sätts i centrum, säger Eva Eriksson.

Regeringens utlovade satsning är en viktig signal till kommunerna.

– Kommunerna ska fortsätta med kompetensutveckling bland personalen, arbeta för en högre kvalitet och att omsorgen måste prioriteras nu och i framtiden.

Införandet av en fast omsorgskontakt är av stor vikt, det kan bidra till bättre kontinuitet och mer trygghet för den äldre, betonar Eva Eriksson.

– Det krävs också strukturella förändringar och att äldreomsorgen får en tydlig definition så att de människor som berörs vet vad de har rätt till och kan förvänta sig.

SPF Seniorerna välkomnar beskedet om avgiftsfri pneumokockvaccinering för 75-åringar och medicinska riskgrupper.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-09-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas