Socialstyrelsen: Primärvården prioriteras inte
Foto: Getty Images
Nyheter | Brister

Socialstyrelsen: Primärvården prioriteras inte

Det är svårt att dra slutsatser kring hur det egentligen går i den stora omställningen mot nära vård. Det menar Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-08

Förändringen går ut på att göra vård på vårdcentraler till den naturliga första instansen för medborgarna i hälso- och sjukvården.

Men för att detta ska lyckas krävs också tillräckligt med resurser och kompetens, menar Socialstyrelsen.

I en ny rapport slår myndigheten fast att regioner och kommuner inte prioriterar primärvården mer än tidigare, skriver Dagens Medicin.

Ingen ökning

När Socialstyrelsen granskar den andel av de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård som rör primärvård och som finansieras av regionerna och kommunerna själva ser utredarna ingen märkbar ökning av finansiering av primärvård från 2013 fram till 2020. För 2021 saknas det ännu statistik.

”Det innebär att regioner och kommuner inte prioriterar primärvården mer ekonomiskt än vad de gjort tidigare”, skriver utredarna i rapporten som heter ”Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2021 Utvecklingen i regioner och kommuner”.

Äldreomsorgen

– Vi har inte undersökt vad det innebär i praktiken, jag kan bara säga att Socialstyrelsen tidigare har uttalat att för att primärvården ska kunna fungera som navet i vården så behöver primärvården stärkas, säger Socialstyrelsens projektledare Johan Lantto till Dagens Medicin.

– Myndigheten har även uttryckt att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver stärkas.

Jan Arleij
Publicerad 2022-09-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas